• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wdrożenie procedur w zakresie pracy zdalnej a ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom działów kadr i płac szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej w kontekście bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wprowadzeniem nowej regulacji w kodeksie pracy dotyczącej pracy zdalnej. Szkolenie poruszy aktualną problematykę kodeksu pracy oraz odpowie na pytania dotyczące m.in.:
• W jaki sposób ustalić warunki pracy zdalnej w formie okazjonalnej?
• W jaki sposób powinny być przechowywane wnioski o pracę zdalną w firmie, która prowadzi eTeczki - elektroniczne akta pracownika? Czy można uruchomić platformę wewnętrzna do składania wniosków elektronicznych dotyczący pracy zdalnej?
• Jaka jest rola IODO w związku z procedurami dotyczącymi pracy zdalnej?
• Czy należy dokonać analizy ryzyka pracy zdalnej?
• Jaka jest rola obsługi informatycznej związanej z zabezpieczeniami pracy zdalnej pracowników?
W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe rozwiązania dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej w kontekście przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu, warsztatów a także dyskusji angażującej uczestników przy rozwiązywaniu przypadków przygotowanych w oparciu o faktyczne zaistniałe sytuacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu systemu ochrony danych osobowych w kontekście zabezpieczenia danych w ramach pracy zdalnej.
• Zaprezentowanie praktycznych umiejętności z przedmiocie prawidłowego przygotowania i stosowania procedur pracy zdalnej w kontekście zasad bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych.
• Wskazanie praktycznych, przykładowych rozwiązań, procedur w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w zakresie prowadzenia pracy zdalnej.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ochrona danych osobowych podstawowe zagadnienia:
• Dane osobowe.
• Przetwarzanie danych osobowych.
• Administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
• Przetwarzane zgodnie z prawem.
• Zasada ograniczenia celu.
• Zasada minimalizacji danych.
• Przetwarzanie danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
3. Obowiązek informacyjny a kodeks pracy:
• Prawidłowo sformułowana klauzula informacyjna.
• Zasada wielopłaszyznowego obowiązku informacyjnego.
4. Dane osobowe pracowników a ich regulacja prawna:
• Dane osobowe pracownika i ich przetwarzanie zgodnie z kodeksem pracy.
5. Praca zdalna podstawowe zagadnienia:
• Pojęcie pracy zdalnej.
• Uzgodnienia między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej.
• Polecenie wykonywania pracy zdalnej.
• Obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej.
6. Przetwarzanie danych osobowych w trakcie pracy zdalnej:
• Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych.
• Odpowiedzialność pracownika w trakcie pracy zdalnej.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej.
8. Zalecane procedury, regulaminy wdrożenia pracy zdalnej w kontekście zmian kodeksu pracy.
9. Omówienie praktycznych problemów:

• W jaki sposób ustalić warunki pracy zdalnej – regulamin czy instrukcja?
• W jaki sposób ustalić warunki pracy zdalnej okazjonalnej?
• Czy pracownicy na telepracy też powinni otrzymać ryczałt za prąd?
• Czy w regulaminie pracy zdalnej można zawrzeć postanowienie o tym, że pracownicy powinni w pierwszej kolejności wykorzystać 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej?
• Czy pracownik pracujący zdalnie hybrydowo powinien mieć przygotowywany grafik pracy w biurze i w domu?
• Czy jeśli pracodawca wezwałby takiego pracownika do siedziby, a on miałby pracować zdalnie, to trzeba wówczas zaliczyć mu dojazd do firmy w czas pracy?
10. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialni za kadry w jednostce – pracownicy działów kadr, wydziałów organizacyjnych, radcy prawni, kierownicy jednostek. Inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w jednostce, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Tytuł doktora nauk prawnych obroniła w katedrze prawa administracyjnego. Rozprawę doktorską napisała nt. „Ograniczenia prawa do informacji w administracji publicznej w Polsce”. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obecnie realizuje ze ZWRP swój pomysł stworzenia kodeksu postępowania ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, odbyły się już pierwsze spotkania. Partner kancelarii Radów Prawnych oraz Współtwórca ISZD zajmującego się wsparciem sektora publicznego w zakresie dotyczącym obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, informacji publicznej czy audytu. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz z tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 czerwca 2023 r.