• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) w 2024 r.

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podróże służbowe w jednostkach administracji istotne z punktu widzenia osób zajmujących się kadrami w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których dowiecie się Państwo, jak w sposób kompleksowy dostosować obowiązujące w jednostce praktyki do aktualnych przepisów, zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów oraz efektywnie zarządzać delegacjami i kosztami związanymi z podróżami służbowymi. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z rozliczaniem podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz z zasadami rozliczania służbowych podróży samochodem.
Szkolenie ma formę warsztatową i będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z  zaznaczeniem projektowanych zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie uregulowań prawnych związanych z rozliczaniem podróży służbowych.
  • Zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne dokonywanie rozliczeń pracowników w zakresie podróży służbowych.
  • Poznanie możliwych rozwiązań dotyczących trudnych sytuacji w zakresie rozliczania podróży służbowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
a. pojęcie podróży służbowej;
b. podróż służbowa a jazda lokalna – różnice;
c. polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
d. skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
e. potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
f. druk delegacji – z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy;
g. podróż zagraniczna do kilku państw;
h. moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
i. wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
j. praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, księgowości, osoby zajmujące się rozliczaniem pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego 2024 r.