• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Urlopy wypoczynkowe. Najważniejsze kwestie związane z prawidłowym udzielaniem i rozliczaniem urlopów w tym urlopu zaległego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów kadr i płac, podczas którego zapoznają się Państwo z aktualnymi przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi zasad naliczania urlopów wypoczynkowych w 2023 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień dotyczących urlopów wypoczynkowych. W szczególności:
• Przedstawimy prawa pracownika i obowiązki pracodawców w przedmiotowym zakresie.
• Omówimy, w jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu, a kiedy to pracownik ma prawo rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy.
• Wskażemy okoliczności, w jakich pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie.
• Wyjaśnimy, jak długo należy przechowywać dokumentację urlopową.
• W oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego omówimy możliwości udzielania urlopu pracownikom po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.
• Doprecyzujemy czy udzielenie 14 dni odpoczynku urlopowego to jedynie uprawnienie czy może obowiązek pracodawcy.
Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w kontekście praktycznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu udzielania urlopu wypoczynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego udzielania urlopu osobom pracującym dłużej lub krócej niż 8 godzin.
• Poznasz sposoby prawidłowego obliczania wymiaru przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego w rozmaitych sytuacjach praktycznych.
• Dowiesz się jak wygląda postępowanie kontrolne obejmujące urlopy wypoczynkowe, a dzięki temu będziesz mógł lepiej przygotować się do niego.
• Poznasz zasady odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy za naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania i wyjaśnisz kwestie budzące wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, m.in.: aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), poglądy prezentowane w literaturze prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Udzielanie urlopu:
• W jaki sposób pracodawca może udzielić urlopu? Czy wnioski urlopowe muszą mieć formę pisemną?
• W jakich sytuacjach pracownik może rozpocząć urlop bez zgody przełożonego, a kiedy to pracodawca może narzucić podwładnemu wykorzystanie urlopu?
• Wypoczynek trwający 14 dni – uprawnienie czy obowiązek? W jakich sytuacjach jedna część urlopu nie musi trwać 14 dni kalendarzowych?
• Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, którzy pracują dłużej lub krócej niż po 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy)?
• Udzielanie urlopu przy zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego.
2. Urlop na żądanie:
• W jakiej formie pracownik może zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie?
• Do kiedy pracownik ma zgłosić informację o urlopie na żądanie?
• W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
• Czy pracownicy pracujący dłużej lub krócej niż 4 godziny (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy) również mają prawo do 4 dni urlopu na żądanie?
3. Urlop zaległy:
• Czy pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu zaległego?
• Do kiedy najpóźniej pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu zaległego? Czy zamiast udzielać niewykorzystanego urlopu zaległego pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny?
• Jakie są skutki naruszenia obowiązku udzielenia urlopu zaległego?
• Czy pracownik może wykorzystać urlop zaległy bez zgody pracodawcy?
4. Pozostałe zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych:
• Czy pracodawca może udzielić urlopu po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?
• Przeniesienie terminu urlopu i przerwanie urlopu. Czy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa bieg trwającego urlopu?
• Dodatkowy urlop pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Jak prawidłowo obliczyć rok pracy, po upływie którego nabywa się prawo do takiego urlopu?
• Okolicznościowe zwolnienia od pracy. Jak udokumentować zaistnienie okoliczności uprawniającej do dodatkowego dnia wolnego (np. ślub, pogrzeb, urodziny dziecka)? Czy pracodawca może przechowywać w aktach osobowych pracownika skrócone odpisy aktu urodzenia lub małżeństwa? Czy zgodne z prawem jest wykorzystanie takiego zwolnienia od pracy po zaistnieniu takiej okoliczności (np. miesiąc po dacie ślubu)?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 września 2023 r.