• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualne problemy związane z zarządzaniem Jednostką Samorządu Terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Łodzi, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem spotkania będzie omówienie aktualnej problematyki związanej z działalności samorządu terytorialnego. W programie spotkania znajdą się
• zagadnienia z wiązane z podsumowaniem sytuacji finansowej JST w czasie pandemii, ale i również omówieniu perspektyw finansowych na przyszłość,
• zagadnienia związane ze zmianami w gospodarce odpadami,
• zagadnienia związane z relacjami pomiędzy organem wykonawczy a organem stanowiącym.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy licznych ekspertów i wykładowców.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

6 września 2021 r. – I dzień sesji

10.30 - 10.45  Otwarcie Wrześniowej Sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

10.45 - 11.45  Finanse JST w czasie pandemii oraz perspektywy finansowe na przyszłość
Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zagadnień dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. Nasze rozważania oprzemy na analizie w kontekście ostatnich miesięcy pandemii i przyszłych.
Przedstawiający: dr Jan Maciej Czajkowski - Ekspert ZMP i ZPP w dziedzinie finansów samorządu terytorialnego, wykorzystania informacji przestrzennej (GIS)
oraz informatyzacji administracji publicznej.

11.45 - 12.00  Przerwa

12.00 - 13.30 Wpływ Polskiego Ładu i rosnących kosztów funkcjonowania JST na możliwości finansowania inwestycji. Jak wybrnąć z problemu?
Samorządy działają w coraz trudniejszych warunkach zarówno pod względem malejących dochodów, jak i dynamicznie rosnących kosztów. W trakcie swojego wystąpienia prowadzący przedstawi szereg praktycznych i przetestowanych w samorządach sposobów na to, żeby mimo trudności gminy i miasta były dalej w stanie realizować programy rozwojowe w zakresie inwestycji.
Przedstawiający: Mariusz Gołaszewski – Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań dla jst w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem.

13.30 - 14.30  LUNCH

14.30 - 16.30 Czy można zoptymalizować gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
Podczas wystąpienia omówione zostaną zagadnienia:
- zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -nieruchomości niezamieszkane w gminnym systemie odpadowym
- zamówienia publiczne, w tym zamówienia in house, jako mechanizm optymalizacji systemu.
Przedstawiający: Maciej Kiełbus i Konrad Różowicz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners.

18.30 Kolacja

7 września 2021 r. – II dzień sesji

10.45 - 11.00 Otwarcie II dnia Wrześniowej Sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

11.00 - 12.30  Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej gminy.
W programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (SBC) BGK udziela preferencyjnych, długoterminowych kredytów inwestorom współpracującym z gminami – towarzystwom budownictwa społecznego/społecznym inicjatywom mieszkaniowym, spółkom gminnym i spółdzielniom mieszkaniowym. Kredytami SBC można sfinansować mieszkania na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu, również w formule dojścia do własności. Kredyty nie obciążają wskaźników długu gminy i można je połączyć z bezzwrotnym wsparciem dla samorządu ze środków Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Najemców można objąć programem dopłat do czynszu Mieszkanie na Start.
Przedstawiający: Dariusz Stachera - Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego.

12.00 - 12.45 PRZERWA

12.45 – 14.30 Organ wykonawczy - organ stanowiąco-kontrolny samorządu terytorialnego - problemy prawne wzajemnych relacji.
Problematyka wzajemnych relacji organów samorządowych i dyskusja z tym związana towarzyszy samorządowi terytorialnemu od jego reaktywacji w 1990 r. Kolejne zmiany ustawowe nie tylko nie wyjaśniły tych skomplikowanych zależności lecz pogłębiły wątpliwości i problemy. Szczególnie problem ten widoczny jest w gminie, gdzie mandat społeczny posiadają obydwa organy. Można je obserwować na wielu płaszczyznach: wotum zaufania, problematyk budżetu i jego zmian, absolutorium, wydawanie poleceń służbowych pracownikom urzędu przez przewodniczącego rady, problematyka skarg, wniosków i petycji itp. W trakcie wystąpienia i dyskusji zostaną omówione najważniejsze z nich.
Przedstawiający: Rafał Budzisz - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

14.30- 14.45  Podsumowanie Wrześniowej konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

14.45 - 15.30 LUNCH

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 25 sierpnia 2021 r.