Arkusz kalkulacyjny excel. Poziom średnio zaawansowany

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie arkusz kalkulacyjny Excel.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, przeznaczone dla osób, które znają podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera uczestnicy będą mieli możliwość rozwinąć umiejętności z zakresu sortowania i filtrowania danych oraz nauczą się automatyzować pracę za pomocą prostych makr. Udział w zajęciach pozwala zapoznać się z programem MS Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nauczymy cię Excela!
Jeśli chcesz usprawnić swoją pracę i zaoszczędzić czas, to te zajęcia są dla Ciebie. Na naszych zajęciach nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz uzyskasz praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystywania podstawowych jak i zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem. Ćwiczenia pozwalają uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w  pracy zawodowej. 

Dzięki zajęciom uczestnik będzie potrafił m.in:
• Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego.
• Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy.
• Analizować Dane.
• Drukować dane i wykresy.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości na poziomie podstawowym (obsługa programu, typy danych, wprowadzanie i edycja danych, formatowanie zawartości komórek, formaty liczbowe, praktyczne ćwiczenia w formatowaniu zawartości arkusza, definiowanie prostych formuł, kopiowanie formuł i ich wykorzystanie w obliczeniach).
2. Warunkowe formatowanie komórek. Przykłady wykorzystania formatowania warunkowego.
3. Wklejanie specjalne. Użycie opcji wklejania specjalnego, przykłady wykorzystania. Transpozycja. 
4. Formuły obliczeniowe. Zastosowanie różnych rodzajów odwołań w formułach. 
5. Praktyczne ćwiczenia w definiowaniu i wykorzystaniu formuł w przykładowych arkuszach obliczeniowych.
6. Funkcje. Funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, wyszukujące. Zagnieżdżanie funkcji.
7. Praktyczne ćwiczenia w wykonywaniu obliczeń z wykorzystaniem formuł i funkcji. 
8. Wykresy. Tworzenie  wykresów różnych typów. Formatowanie i modyfikacje wykresów.
9. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu, modyfikacji i formatowaniu przykładowych wykresów.
10. Wyszukiwanie danych. Sortowanie i filtrowanie i danych. Zastosowanie złożonych kryteriów porządkowania i filtrowania danych.
11. Walidacja danych. Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych.
12. Przygotowanie do druku, drukowanie arkuszy i wykresów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych posiadający podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi programu i wykorzystujący w codziennej pracy arkusze kalkulacyjne, osoby potrzebujące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi arkuszy i wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych, głównie na temat arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 595 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.frdl-lodz.pl wypełniając formularz zgłoszenia na to szkolenie do 21 lutego 2022 r.