Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML)

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) w działalności JST

Ważne informacje o szkoleniu

Organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego, jako jednostek współpracujących, a także zaprezentowany sposób praktycznego wdrażania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
 • Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości.
 • Nauka umiejętności trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.
zwiń
rozwiń
Program

I. Informacje wprowadzające

 1. Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 2. Przyczyny i cel regulacji - zobowiązania międzynarodowe.
 3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy - definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
 6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obszary zagrożeń.

II. JST jako jednostka współpracująca

 1. Czym jest jednostka współpracująca w ustawie.
 2. Współpraca z Generalnym Inspektorem.
 3. Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem.
 4. Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom.
 5. Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji.
 6. Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.

III. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje

 1. Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 2. Elementy składowe instrukcji.
 3. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
 4. Osoby odpowiedzialne w organizacji.
 5. Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania.
 6. Omówienie środków zapobiegania przestępstwom.
 7. Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji.
 8. Informacje podlegające obowiązkowi przekazania.
 9. Rejestr powiadomień.
 10. Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie - przekazanie informacji zwrotnej.
 11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.

IV. Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

 1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML.
 2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
 3. Ochrona sygnalistów.
 4. Postępowanie ze zgłoszeniem.
 5. Kanały informowania o naruszeniach.
 6. Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji.
 7. AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, sekretarze, skarbnicy, audytorzy, kontrolerzy, rady prawni i inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 7 października 2021 r.