• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Koordynator ds. dostępności w jsfp. Zajęcia dla początkujących. Obowiązki, odpowiedzialność oraz wyzwania, stojące przed koordynatorem wynikające z realizacji uozd. Wskazówki postępowania i dobre praktyki

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków urzędów w zakresie realizacja przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podczas zajęć skupimy się na roli koordynatora ds. dostępności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy najważniejsze kwestie dotyczące zadań, odpowiedzialności oraz wyzwań, stojących przed koordynatorem ds. dostępności w jednostce. Podczas zajęć zwrócimy uwagę przede wszystkim na praktyczne aspekty stosowania przepisów o zapewnianiu dostępności w jsfp, w szczególności na minimalne wymagania dotyczące zapewnienia dostępności w instytucji, podpowiemy jak samodzielnie przeprowadzić audyt, gdy brak na to środków finansowych, na które kwestie zwrócić uwagę po przeprowadzeniu analizy, jaką wybrać formę planu działania. Przedstawimy także wskazówki, dobre praktyki i propozycje przydatnych rozwiązań do wdrożenia w swojej jednostce.

Szkolenie, dzięki pragmatycznemu podejściu prowadzącego, będzie miało charakter swoistego przewodnika, drogowskazu, porządkującego wiedzę uczestnika o istotnych przepisach, wskazującego kwestie problematyczne, czy zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, także z zakresu zapewniania dostępności, świadcząca wsparcie prawne jst, członek zespołów audytujących zapewnianie dostępności w jsfp, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej monitorowania dostępności w jsfp na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z perspektywy wypełniania funkcji koordynatora ds. dostępności.
 • Omówienie minimalnych wymagań dotyczących zapewnienia dostępności przez podmiot publiczny.
 • Poznanie obowiązków, nałożonych na jsfp ustawą o zapewnieniu dostępności, w szczególności zapewniania dostępności w instytucji, przeprowadzania analizy dostępności, tworzenia raportu dostępności czy rozpatrywania wniosków o zapewnienie dostępności.
 • Przygotowanie do zbierania materiałów pomocnych przy sporządzeniu kolejnego raportu o zapewnieniu dostępności w jednostce.
 • Przedstawienie procedur w przypadku rozpatrywania wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej, a także uzyskanie podpowiedzi, co zrobić, gdy wpłynie skarga na brak zapewnienia dostępności.
 • Otrzymanie materiałów szkoleniowych wraz ze  dodatkowymi przykładami, poradnikami, pomocnymi przy realizacji zadań, nałożonych na koordynatora.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Koordynator ds. dostępności jako punkt kontaktowy w jednostce:

 • Jakie działania ma podejmować koordynator? 
 • Jak powinna wyglądać współpraca z koordynatorem wśród pracowników podmiotu publicznego? 
 • Rola koordynatora, opiniowanie. 
 • Narzędzia pracy koordynatora, dokumentowanie jego zadań.

2. Wyjaśnienie kwestii związanych z zapewnianiem dostępności- wskazanie na czym polegają minimalne wymagania z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności.
3. Przeprowadzenie analizy dostępności lub samooceny stanu dostępności podmiotu, gdy brak jest finansów na zlecenie audytu zewnętrznego:

 • Jakimi narzędziami się kierować?
 • Co wziąć pod uwagę przeprowadzając analizę dostępności?
 • Przedstawienie przykładów, poradników, tabeli audytowych, ankiet itp. 

4. Raport z analizy dostępności i zalecenia –forma sporządzenia. Przykłady.

 • Jak sporządzać plany działania? 
 • Analiza praktyczna, formy planów działania, okres jaki należy wziąć pod uwagę.
 • Wszystko, co koordynator powinien wiedzieć o planie działania. Przykłady.

5. Monitoring dostępności a standardy dostępności:

 • Jak uczyć pracowników obsługi osób ze szczególnymi potrzebami?
 • Dobre praktyki.
 • Broszury, szkolenia pracowników, obsługa osób. 

6. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej oraz żądań o zapewnienie dostępności cyfrowej.
7. Skarga na brak dostępności a rola koordynatora.
8. Umowy na zlecanie zadań publicznych oraz zamówienia publiczne, zapisy w umowach a zadania koordynatora dostępności.
9. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, osoby ubiegające się o stanowisko koordynatora ds. dostępności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z kilkunastoletnim zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, wyborów ławników, realizacji zadań własnych i zleconych jst oraz przepisów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, m. in. dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych. Członek zespołów, przeprowadzających audyty dostępności w jednostkach. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 maja 2023 r.