Skarga, wniosek, petycja a dostęp do informacji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Przybliżenie cech charakterystycznych dla poszczególnych instytucji prawnych jakie w kontakcie z organem przewidział ustawodawca, a które z uwagi na swój zbliżony charakter wywołują liczne problemy już na etapie interpretacji wpływającego pisma.
• Nabycie umiejętności rozróżniania poszczególnych instytucji, tak aby móc zastosować prawidłowe kroki prawne pozwalające na rozpatrzenia pisma zgodnie z prawem.
• Kompleksowe omówienie zagadnienia z zakresu przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na wpływające do organu petycje, skargi i wnioski.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Wspólny rodowód instytucji skargi, wniosku, petycji i problemy z tego wynikające.
2. Czy skarga, wniosek, petycja, wniosek i udostępnienie informacji publicznej - jest podaniem w rozumieniu art. 63 § 1 k.p.a.?
3. Nowa zasada pisemności a zasady wnoszenia skargi, wniosku, petycji, wniosku o dostęp do informacji publicznej.
4. Jak rozróżnić skargę od wniosku, od petycji?

• Właściwość rzeczowa organów właściwych.
• Cechy charakterystyczne każdej z instytucji.
5. Postępowanie wyjaśniające w sprawie skarg i wniosków. Kiedy prowadzić?
6. Problematyka terminów rozpatrzenia poszczególnych pism.
7. Najczęstsze błędy występujące w praktyce przy rozpatrywaniu skarg i wniosków?

• Check lista do zweryfikowania w swojej jednostce.
8. Art. 63 a art. 61 Konstytucji – wzajemne zależności.
9. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

• Elementy formalne (czy w ogóle są?)
• Czy można składać zwykłym mailem?
• Kiedy musi być podpisany zgodnie z wymaganiami k.p.a.?
• Pierwsze kroki po wpłynięciu wniosku.
• Wniosek a „spam”.
• Wniosek o udostępnienie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
• Przekazywanie wniosku w trybie art. 65 k.p.a.
10. BIP a u.d.i.p. – co powinno być na BIPie?
• Check lista do sprawdzenia.
11. Sposoby załatwienia wniosku w trybie u.d.i.p. – uwagi praktyczne.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 30 stycznia 2023 r.