Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie kierowane do organizacji pozarządowych z zakresu kreowania wizerunku NGO.

Ważne informacje o szkoleniu

Wizerunek organizacji pozarządowej ma wpływ na jej codzienną działalność w obszarze relacji z grantodawcami, mieszkańcami czy potencjalnymi darczyńcami. Jak budować ten wizerunek świadomie, bez angażowania wielkich środków dowiecie się Państwo proponowanym przez nas szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i odpowiedzi na pytanie: co to jest wizerunek i z jakich powodów warto kreować wizerunek organizacji pozarządowej oraz cennych wskazówek jak budować wizerunek instytucji.
• Poznanie 30 narzędzi służących do kreowania wizerunku.
• Zdobytą podczas części teoretycznej zajęć wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas zadań, które będą organizowane podczas warsztatów.
• Podczas warsztatów uczestnik będzie mógł opracować Mini Strategię Wizerunkową (w formie kreatywnej mapy myśli) organizacji, którą reprezentuje. Będzie to konkretny materiał do dalszej pracy w organizacji. Warsztaty to miejsce wymiany doświadczeń oraz dyskusji.
• Spotkanie opiera się na aktywnych metodach nauki – tak aby uczestnicy poprzez swoje zaangażowanie skorzystali z tego czasu maksymalnie efektywnie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest wizerunek i z jakich powodów warto kreować wizerunek organizacji pozarządowej? – praca warsztatowa.
2. Jak Polacy postrzegają organizacje pozarządowe?
3. Które organizacje pozarządowe mają dobry wizerunek, a które zły? Dobre i złe praktyki – praca warsztatowa.
4. Prezentacja 30 narzędzi służących do kreowania wizerunku.
5. Opracowanie Mini Strategii Wizerunkowych reprezentowanych organizacji – praca warsztatowa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych świadomym kreowaniem wizerunkiem organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany trener i coach. Mieszkanka Mogilna. W latach 2007 – 2011 Referent w Urzędzie Gminy w Orchowie. W latach 2011 – 2021: Kierownik Biura w Lokalnej Grupie Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Mogilnie. Sekretarz Zarządu Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w latach 2011 – 2016. Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, kadencja 2013-2015. Członek Zespołu Opiniująco – Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Mogilno, 2013-2015. Członek Zespołu ds. opracowania Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Mogilno na lata 2016 – 2025. Autorka i koordynatorka kilkunastu projektów realizowanych przez LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 199 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 16 stycznia 2022 r.