Podatek VAT. Istotne regulacje obowiązujące w 2021 i 2022 roku dla instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT, które zostały wdrożone w 2021 roku i są planowane na 2022 rok  - istotne z punktu widzenia jednostek kultury. Na szkoleniu zostaną również przeanalizowane aktualne problemy w rozliczeniach VAT instytucji kultury, praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązującą od 1.07.2021r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021r. w zakresie stosowania ich w jednostkach kultury.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z Krajowym System e-Faktur (KSeF).
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez JST po złożeniu nowych struktur JPK-v7M.
 • Poznanie czynności opodatkowanych w jednostce kultury.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązującą od 1.07.2021r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021r. w zakresie stosowania ich w jednostkach kultury. Jak będzie wyglądać struktura jPKv7M od 1 stycznia 2022 roku?:
  1. podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji - najmy, dzierżawy, sprzedaż majątku, barter, sponsoring, imprezy typu koncerty, wernisaże, itp.,
  2. dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług ),
  3. dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy jednostką a kontrahentami innymi niż budżetowe,
  4. faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT, ewidencjonowanie biletów,
  5. oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy jednostka ma je zastosować?
  6. dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia w jednostce (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzne),
  7. stosowanie oznaczenia VAT marża w JPKv7M od strony ewidencji sprzedaży i zakupu w instytucji kultury.
 2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r. i jego zastosowanie w jednostce kultury jako wystawiającej i otrzymującej faktury:
  1. co to jest KSeF i do czego ma służyć?,
  2. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
  3. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  4. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej przez jednostkę kultury,
  5. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  6. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla jednostki kultury jako podatnika,
  7. faktury korygujące w KSeF,
  8. faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,
  9. faktura zaliczkowa w KSeF,
  10. dostęp do faktur w KSeF.
 3. Pakiet Slim VAT 2 i jego zastosowanie w instytucjach kultury – ze szczególnym omówieniem ulgi na złe długi oraz zmian w odliczeniu VAT.
 4. Kasy fiskalne i plany związane z nabyciem kontrolnym towaru/usługi przez urzędnika od 2022 roku. Co z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas, jaki będzie jego zakres od 2022 roku?
 5. Co z mechanizmem podzielonej płatności w 2022 roku, jakie plany zakłada MF?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest pracownikom budżetowym i samorządowym jednostek kultury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 8 grudnia 2021 r.