• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim kierownikom oraz pracownikom działów kadr i płac w Instytucjach Kultury dotyczące wynagrodzeń oraz zatrudniania w IK.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest przeanalizowanie aktualnych uregulowań dotyczących wynagradzania pracowników oraz kadry zarządzającej instytucji kultury. W trakcie zajęć zostaną omówione również nieprawidłowości i błędy jakie w obszarze wynagradzania są popełniane wraz ze wskazaniem poprawnego sposobu działania. Omawiane treści podczas zajęć to niezbędny pakiet wiedzy poparty analizą praktycznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury.
• Omówienie poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury oraz zasad ich przyznawania.
• Omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami, nieprawidłowościami i uchybieniami w zakresie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury oraz przedstawienie poprawnego sposobu działania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowania prawne:
• Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
• Wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury – omówienie składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury:
• Wynagrodzenie zasadnicze.
• Dodatek za wieloletnią pracę.
• Dodatek funkcyjny.
• Dodatek specjalny.
• Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.
• Dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .
• Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego - za zgoda pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi.
• Premia.
• Nagroda jubileuszowa.
• Odprawa.
3. Stanowiska pracy w instytucji kultury.
4. Dyrektor instytucji kultury:
• Podstawa prawna powołania, okres powołania, tryb powołania i odwołania dyrektora, przyczyny odwołania dyrektora, umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury.
• Możliwość powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury (art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
5. Zastępca dyrektora - podstawa powołania oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
6. Główny księgowy - zatrudnienie oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
7. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.
8. Podsumowanie zajęć w tym odpowiedzi na końcowe pytania uczestników

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy organów stanowiących instytucji kultury, pracownicy realizujący zadania kontrolne w instytucjach kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania. Długoletni trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.
Cena 459,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 29 lipca cena wynosi 409,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 sierpnia 2022 r.