Na co zwrócić uwagę przy organizacji systemu ochrony sygnalistów według przepisów nowego projektu ustawy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu podczas, którego przedstawimy, wskażmy i wyjaśnimy w jaki sposób konieczność wdrożenia systemu ochrony sygnalistów wpływa na system ochrony danych osobowych oraz jak kształtują się procesy przetwarzania danych osobowych nie tylko sygnalistów, ale i innych osób, których dane przetwarza się w obszarze ochrony sygnalistów. Przedmiotem naszych zajęć jest także przedstawienie zagadnień dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem koniecznych lub użytecznych procedur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy z zakresu współstosowaniu przepisów RODO oraz przepisów o ochronie sygnalistów, 
- zapoznanie w jaki sposób rozpoznać procesy przetwarzania danych osobowych.
- zdobycie umiejętność wskazania kategorii danych oraz kategorii osób, których dane dotyczą, w kontekście funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów.
- wskazanie, czyje dane osobowe muszą być brane pod uwagę przy wdrażania systemu ochrony sygnalistów, 
- prześledzenie zasad rozliczalności przetwarzania w kontekście ochrony sygnalistów i konieczności wykazywania zgodności z RODO.
• Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nabędą:

- umiejętność równoczesnego stosowania przepisów RODO i zasad ochrony sygnalistów, 
- rozeznanie, w jakim zakresie tworzyć dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych pozwalającą na wykazywanie zgodności z RODO, 
- umiejętność rozpoznania przypadków, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku ochrony sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dyrektywa i nowy projekt ustawy – jak może być w Polsce uregulowany system ochrony sygnalistów?
2. Kto na gruncie dyrektywy i według projektu polskiej ustawy jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów?
3. Instytucja sygnalisty – czy w nowym projekcie coś się zmieni, gdy chodzi o kwalifikację?
4. Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE.
5. Obowiązki odbiorców zgłoszenia.
6. Rozpoznawanie zgłoszeń.
7.  Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji.
8. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze.
9. Działania odwetowe i środki ochrony prawnej.
10. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń.
11. Odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie systemu ochrony sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów oraz inspektorów ochrony danych i innych osób, które są odpowiedzialne z zorganizowanie systemu ochrony sygnalistów lub systemu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”,. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 3 czerwca 2022 r.