• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem zajęć jest omówienie ochrony danych osobowych, szczególnie w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, a także potrzebą pozyskania danych ze swojej jednostki organizacyjnej czy innej jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o analizę przypadków, co pozwoli na ugruntowanie wiedzy w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów. Mimo, że RODO obowiązuje od 2018 roku to wciąż w praktyce budzi wiele wątpliwości w szczególności w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w związku z realizacja ustawowo nałożonych zadań na jednostki sektora publicznego. Podczas zajęć wyjaśnimy wiele niejasnych sytuacji, omówimy sposoby postępowania i wskażemy odpowiednie wzory dokumentów służące zabezpieczaniu interesów administratora w związku z pozyskaniem danych osobowych z innych jednostek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych oraz wskazanie na procesy przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w oparciu m.in. o KPA.
• Omówienie art. 2a oraz 7b KPA - obowiązków informacyjnych wobec osoby, od której zbierane są dane osobowe.
• Przeanalizowanie konkretne sytuacji a także odpowiedź na pytanie: Czy i kiedy organ administracji publicznej może udostępnić dane osobowe, w jakich sytuacjach może je pozyskać? Kiedy jednostka organizacyjna ma obowiązek udostępniać dane osobowe na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.
• Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości oraz wskazanie prawidłowego sposobu prowadzenia postępowań.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym przykładowych wniosków o udostępnienie danych z uzasadnieniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie podstawowych zagadnień RODO:
• Podstawowe definicje RODO.
• Klauzula informacyjna o jej właściwa forma.
• Powierzenie a udostępnienie danych.
2. Zgodność przetwarzania danych osobowych:
• Zgoda.
• Umowa.
• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
• Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów.
• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorów.
• Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3. Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w KPA.
4. Współdziałanie organów administracji publicznej niezbędnym w zakresie przekazywania, udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją stosownych obowiązków:

• Udostępnienie danych osobowych z „deklaracji śmieciowych”.
• Udostępnienie danych pomiędzy jednostkom samorządu terytorialnego a opieka społeczną.
• Udostępnienie danych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a jednostkami oświatową.
• Wymeldowanie na żądanie czy prośba organu meldunkowego do Komendanta Policji.
• Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych a pozyskanie danych z pomocy społecznej.
5. Podsumowanie i pytania uczestnika.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora publicznego zajmujący się wydający decyzje administracyjne, osoby zajmujące się problematyką ochrony danych osobowych, IODO, Radcowie Prawni, Sekretarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obecnie realizuje ze ZWRP swój pomysł stworzenia kodeksu postępowania ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, odbyły się już pierwsze spotkania. Partner kancelarii Radów Prawnych oraz Współtwórca ISZD zajmującego się wsparciem sektora publicznego w zakresie dotyczącym obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, informacji publicznej czy audytu. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz z tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r.