• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy – regulacje na 2024 rok

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą fundusze przeznaczone na działania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Na 2024 r. przedłużono funkcjonowanie Funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy, który ma za zadanie refundację kosztów, ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na edukację i opiekę nad dziećmi, będącymi uchodźcami wojennymi, uczęszczającymi do polskich szkół i przedszkoli, jednocześnie wprowadzając zmiany w jego funkcjonowaniu. W związku z tym, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pomoże uaktualnić i usystematyzować wiadomości oraz pozwoli właściwie wydatkować i ewidencjonować środki otrzymane z Funduszu, a także uniknąć błędów czy nieprawidłowości. Ekspert prowadzący szkolenie, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekaże w zwięzły i praktyczny sposób wiedzę dotyczącą prawidłowego wydatkowania, rozliczania i ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych przez jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnik:

  • Ugruntuje i zweryfikuje wiedzę na temat rozliczenia środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.
  • Uporządkuje i uzupełnieni informacje dotyczące właściwego wydatkowania środków i ich dokumentowania w 2024 r.
  • Uzyska wskazówki i podpowiedzi, na co można przeznaczyć środki z Funduszu, a jakich wydatków na pewno nie można sfinansować.
  • Dowie się, jak właściwie ujmować uczniów z Ukrainy w SIO, aby uniknąć konieczności zwrotu niewłaściwie naliczonych środków.
  • Pozna praktyczne rozwiązania w zakresie problematyki finansowania zadań z Funduszu Pomocy, możliwe do zastosowania w jego jednostce.
  • Zdobędzie cenne porady oraz wskazówki dotyczące stosowania przepisów o Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy w odniesieniu do kształcenia i opieki.
  • Pozna wpływ środków z Funduszu na dotowanie szkół i przedszkoli niesamorządowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy i zmiany wprowadzone na 2024 r., w tym rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy.
2. Kluczowe przepisy merytoryczne wpływające na finansowanie i rozliczenie. Zmiany w limitach liczby uczniów.
3. Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
4. Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
5. Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
6. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego, a wysokość subwencji oświatowej/ dotacji.
7. Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/ dotacji, przy minimalnej liczbie godzin j. polskiego (6).
8. Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych:

  • czy dotacje są należne? 
  • jaka jest ich wysokość? 
  • obliczenie dotacji dla ucznia w oddziale ogólnodostępnym, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.

9. Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy.
10. Czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
11. Przedłużenie zwrotu niewykorzystanych środków do 30 września 2024 r.
12. Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
13. Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
14. Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO. Zasady kończenia przypisania i nauki.
15. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi CUW, szkół i przedszkoli, dyrektorzy przedszkoli i szkół, przedstawiciele innych niż jst, osób prawnych lub fizycznych, prowadzący przedszkola i szkoły, urzędnicy nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy Centrów Usług Wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy, odpowiedzialni za ww. zadania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2024 r.