Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy w zakresie kształcenia i opieki. Aspekty praktyczne, prawne, organizacyjne i księgowe

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą fundusze przeznaczone na działania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki samorządu terytorialnego w 2022r. otrzymały dodatkowe wsparcie od rządu RP, by móc realizować dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy m. in. z Funduszu Pomocy (art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy). Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pomoże usystematyzować wiadomości z zakresu prawidłowej organizacji i rozliczania tego zadania, uniknąć błędów oraz nieprawidłowości podczas jego realizacji i w przypadku kontroli.

Szkolenie zostało podzielone na 2 bloki tematyczne, co pozwoli uporządkować wiedzę z zakresu aspektów prawno - organizacyjnych oraz finansowych. Nasi eksperci – praktycy z zakresu prawa oświatowego oraz finansów i rachunkowości w jst, przekażą Państwu w sposób zwięzły i praktyczny wiedzę dotyczącą prawidłowego wydatkowania, rozliczania i ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych przez jst na realizację powyższego zadania oraz pomogą rozwiać wątpliwości i niejasności dotyczące w/w przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnik:

  • Ugruntuje wiedzę na temat rozliczenia środków z Funduszy Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.
  • Uporządkuje i uzupełnieni informacje dotyczące wydatkowania środków i dokumentowania.
  • Pozna praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki finansowania zadań z Funduszu Pomocy, możliwe do zastosowania.
  • Uzyska cenne porady oraz wskazówki z zakresu stosowania przepisów z zakresu Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy w zakresie kształcenia i opieki.
  • Zdobędzie wiedzę, jak prawidłowo rozliczyć środki, pochodzące z Funduszu, jak je ująć w budżecie i sprawozdawczości.
  • Uzyska podpowiedzi kiedy i na jakich zasadach należy zwrócić niewykorzystane środki.
zwiń
rozwiń
Program

I CZĘŚĆ – PRAWNO - ORGANIZACYJNA
1. Uwarunkowania formalno-prawne finansowania kształcenia uczniów z Ukrainy.
2. Czy istnieje katalog ewentualnych kwalifikowalnych wydatków finansowanych z Funduszu?
3. Oddziały ogólnodostępne, oddziały przygotowawcze.
4. Bezpłatna nauka języka polskiego.
5. Finansowanie: wychowania przedszkolnego, kształcenia w szkołach dzieci oraz dowożenia dzieci z Ukrainy.
6. Dotacja podręcznikowa na uczniów z Ukrainy.
7. Zatrudnianie nauczycieli oraz pomocy nauczycieli.
8. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
9. Szacowanie kosztów organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji przy minimalnej liczbie 6 godzin j. polskiego.
10. Propozycja zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta w sprawie wydatkowania środków z funduszu pomocowego w oświacie (wzór, omówienie).
11. Wyliczanie wydatków wspólnych – metoda liczby uczniów statystycznych, czy metoda liczby uczniów przeliczeniowych?
12. Dokumentowanie wydatków rzeczowych na uczniów z Ukrainy - metoda przeliczeniowo-proporcjonalna.
13. Uczniowie z Ukrainy w Systemie Informacji Oświatowej.
14. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi CUW, szkół i przedszkoli, dyrektorzy przedszkoli i szkół, przedstawiciele innych niż jst, osób prawnych lub fizycznych, prowadzący przedszkola i szkoły, urzędnicy nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy Centrów Usług Wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy odpowiedzialni za w/w zadania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

- Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, finansowania oświaty, zarządzania oświatą, systemu informacji oświatowej. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. (CZ. I).

- Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej. ( Cz. II)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2022 r.