Jak zaktualizować stawki dotacji w związku z wprowadzonymi standardami specjalistów?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe w związku z aktualizacją stawek dotacji przy zatrudnianiu specjalistów w szkołach i placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z art. 32 ustawy z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na zatrudnienie nauczycieli specjalistów od września 2022 r. samorządy muszą dokonać dodatkowej, sierpniowej aktualizacji kwoty dotacji dla szkół, placówek i przedszkoli. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób wyjaśnimy, jak należy je prawidłowo obliczyć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat tego, jak w sierpniu należy prawidłowo zaktualizować stawki dotacji w związku ze standardami dla nauczycieli specjalistów.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie analizy nowych metryczek subwencyjnych z MEiN.
  • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wydanego przez Wolters Kluwer.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Przypomnienie zasad aktualizacji i wyrównywania dotacji oświatowych – przepisy oraz wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji, model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji.
  2. Nowe metryczki subwencyjne z MEiN. Co oznaczają nowe symbole?
  3. Jak prosto obliczyć nowe roczne stawki dotacji dla szkół i placówek z uwzględnieniem nowego wskaźnika Di?
  4. Jak wyrównać stawki dotacji? Czy dla standardów wprowadzanych od września obowiązuje wyrównanie od stycznia?
  5. Przykład praktyczny wyliczania nowych stawek.
  6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za przekazywanie i rozliczanie dotacji dla szkół niesamorządowych, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli i szkół niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 sierpnia 2022 r.