Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia w formule online.

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Jesień jest właściwym czasem na podjęcie decyzji o zmianach w sieci szkół i przedszkoli. Proces ten wymaga wielu czynności administracyjnych, uzgodnień z innymi podmiotami i trwa około 3 miesięcy. Terminy podejmowania określonych czynności wyznacza ustawa oraz proces rekrutacji. Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzę jako repetytorium o organizacji lokalnych systemów oświaty i jego zmianach.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Uchwały o sieci szkół i przedszkoli informacją o organizacji lokalnego systemu oświaty.
2. Definicja likwidacji, przekształcenia i zmian organizacyjnych szkoły/przedszkola.
3. Tryb i termin likwidacji szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.
4. Tryb i termin przekształcenia szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.
5. Rola KO w opiniowaniu zmian w sieci szkół i przedszkoli - wzory korespondencji z KO.
6. Połączenie jednostek oświatowych w zespół/rozwiązanie zespołu/włączenie do zespołu/wyłączenie z zespołu – termin i tryb działania - wzory uchwał.
7. Zmiany danych w aktach założycielskich, jako skutek likwidacji, przekształcenia i innych zmian organizacyjnych – wzory aktów założycielskich.
8. Zmiany w sieci szkół/przedszkoli, jako skutek likwidacji/przekształcenia lub zmian organizacyjnych – wzory uchwał o sieci.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL Centrum Mazowsze pod adresem: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-oswiaty/spotkania-forum-1/najblizsze-spotkanie-3

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl  do 14 października 2021 r.
Spotkanie realizowane będzie w formule online. Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.