Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2021 r. Zasady wydatkowania dotacji, rozliczania zakupu oraz ewidencjonowania i brakowania podręczników

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2021 roku zmieniły się kwoty dotacji przeznaczonej na zakup przez szkoły podstawowe podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kolejnym roku szkolnym 2021/2022. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przybliżymy uwarunkowania formalno-prawne oraz omówimy praktyczne aspekty rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zdobyć wiedzę niezbędną do bezproblemowej realizacji zadania oraz poprawnego rozliczenia środków finansowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy szkolenia będą pracować warsztatowo analizując problemy związane z rozliczaniem tzw. dotacji podręcznikowej. 
• Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.
• Szkolenie pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie tematyki szkolenia.
• Zaleca się, aby w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele  wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozwoli  to na zapewnienie jednolitego standardu realizacji zadania.
• W związku z zaplanowanym ćwiczeniem warsztatowym w zakresie rozliczania kwot dotacji prosimy, aby Uczestnicy szkolenia posiadali kalkulator.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy  formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Dokumentowanie wydatkowania dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń w 2021 roku.
 4. Dokumentowanie dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepełnosprawnych w 2021 roku.
 5. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 6. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
 7. Zasady przyjęcia na stan szkoły.
 8. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń. 
 9. Przepływ uczniów w trakcie roku szkolnego a rozliczanie dotacji.
 10. Zasady  brakowania podręczników po okresie użytkowania.
 11. Inwentaryzacja a bezpłatne podręczniki.
 12. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika.
 13. Problem dokumentowania wydatków na podręczniki i ćwiczenia do refundacji w kolejnym roku a sprawozdania Rb50.
 14. Zasady rozliczania dotacji – ćwiczenie warsztatowe.
 15. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
 16. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy szkolnych sekretariatów, główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, skarbnicy gmin i powiatów, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe, pracownicy CUW, urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujący się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 26 listopada 2021 r.