Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego przedmiotem będzie ruch kadrowy w placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione m.in. kwestie związane z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, zmianą jego treści oraz rozwiązaniem. Poruszone zostaną także najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie związane z czasem pracy nauczycieli w dobie pandemii. Szkolenie poprowadzi ceniony wykładowca - radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium oświaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy związanej z ruchem kadrowym nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.
 • Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, problemy prawne, a także wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące omawianych zagadnień.  
 •  Podczas spotkania zarezerwowano także czas na analizę problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem:
  • warunki,
  • formy,
  • ograniczenia w nawiązywaniu umów o pracę na czas określony,
  • przekształcenie umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania.
 2. Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela:
  • ograniczenie zatrudnienia,
  • wypowiedzenie zmieniające,
  • uzupełnienie pensum,
  • przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko. 
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - przyczyny organizacyjne i inne.
 4. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia. 
 5. Ochrona przed wypowiedzeniem lub zmianą stosunku pracy. 
 6. Stan nieczynny:
  • zasady przeniesienia w stan nieczynny,
  • wynagrodzenie,
  • uprawnienia nauczyciela w czasie przebywania w stanie nieczynnym. 
 7. Odprawa z tytułu likwidacji lub reorganizacji szkoły.
 8. Odpowiedzi na pytania, analiza zgłaszanych przez uczestników szkolenia problemów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, przedstawiciele organów prowadzących - wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów, ZEAS-ów, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium oświaty, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, autorka artykułów prasowych z zakresu prawa oświatowego oraz szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 22 lutego 2022 r.