Ocena okresowa pracowników socjalnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będzie okresowa ocena pracownicza w OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie na którym uczestnicy zapoznają się z procedurą przeprowadzania ocen pracowniczych, poszerzą swoją wiedzę rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy. Poznają narzędzia komunikacji służące udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom. Spotkanie w przystępny i prosty sposób pozwali zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi właściwego prowadzenia systemu ocen okresowych w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poznanie narzędzia służące do wprowadzenia w swoich instytucjach zintegrowanego systemu ocen pracowniczych zgodnie z nowelizacją Ustawy o pomocy społecznej;
 • omówienie najważniejszych zasad dotyczących projektowania regulaminów, kryteriów oraz arkuszy ocen;
 • uczestnicy szkolenia poznają narzędzia komunikacyjne służące udzielaniu profesjonalnej informacji zwrotnej pracownikom;
 • program oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej jednostki.
 • uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zasady dotyczące projektowania regulaminów, kryteriów oraz arkuszy ocen.
zwiń
rozwiń
Program

MODUŁ I – WPROWADZENIE:

 1. Cele i znaczenie funkcjonowania w OPS systemu ocen pracowniczych.
 2. Rodzaje i płaszczyzny komunikacji wewnętrznej w urzędzie.
 3. Komunikacja pionowa oraz pozioma w urzędzie.
 4. Bariery komunikacyjne.

MODUŁ II – SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH:

 1. Podstawa prawna – zapisy Ustawy o pomocy społecznej dot. ocen okresowych – częstotliwość oceny, osoba dokonująca oceny, procedura odwoławcza, konsekwencje pozytywnej oraz negatywnej oceny okresowej.
 2. Ocena okresowa a awans zawodowy.
 3. Przegląd najczęściej stosowanych w praktyce systemów ocen pracowniczych – studia przypadków.
 4. Podstawowe zasady projektowania systemu ocen pracowniczych.
 5. Zasady tworzenia regulaminu systemu ocen pracowniczych.
 6. Zasady tworzenia i doboru kryteriów oceny w systemie ocen pracowniczych.
 7. Przykładowe arkusze ocen – studia przypadków.
 8. Uzasadnienie oceny – dobre praktyki.
 9. Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu systemu ocen pracowniczych.
 10. Case studies – przykłady dobrych praktyk.

MODUŁ III – OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW ORAZ BIEŻĄCA INFORMACJA ZWROTNA:

 1. Podstawowe zasady przeprowadzania oceny okresowej pracowników – HR w służbie oceny okresowej.
 2. Narzędzia komunikacyjne wspomagające proces udzielania informacji zwrotnych pracownikom (model FUO, model trójwarstwowej kanapki, model Z, analiza transakcyjna Ericha Berne'a).
 3. Case studies – przykłady dobrych praktyk.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, osoby zatrudnione w instytucjach pomocy społecznej zobowiązane przygotowania procesu oceniania pracowników oraz osoby przeprowadzające oceny pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 10 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wrażeń klientów. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 27 września 2021 r.