Kluczowe kompetencje kierownicze: delegowanie, egzekwowanie poleceń, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.
Cena: 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 9 lutego cena wynosi 599,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie delegowanie zadań, motywowanie oraz kierowanie zespołem będące ważnymi kompetencjami kierownika zespołu.

Ważne informacje o szkoleniu

Praca w administracji publicznej na stanowisku kierowniczym, nieodłącznie związana jest z przydzielaniem zadań, egzekwowaniem ich wykonania oraz dbaniem o motywację zespołu. W trackie proponowanych zajęć, uczestnicy dowiedzą się co, jak, i komu można delegować? Dodatkowo poznają narzędzia i metody skutecznego delegowania zadań i motywowania swoich pracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- Podniesienie kompetencji kierowniczych.
- Poznanie dobrych praktyk w delegowaniu zadań.
- Poznanie narzędzi i metod skutecznego delegowania zadań.
- Rozwój umiejętności skutecznego prowadzenia rozmowy delegującej.
- Doskonalenie umiejętności motywowania.
• Korzyści z udziału w szkoleniu. Uczestnicy dowiedzą się:
- Czym jest delegowanie zadań oraz poznają skuteczne narzędzia i metody wspierające prawidłowy proces delegowania.
- Które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom.
- Jak zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji.
- Jakie są dobre praktyki w delegowaniu zadań dzięki wymianie doświadczeń.
- Jakie są zasady skutecznego motywowania pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji uczestnika szkolenia pod kontem efektywnego zarządzania przy uwzględnieniu narzędzia kierowniczego jakim jest delegowanie i motywowanie.
2. Mój styl kierowania, moje kompetencje - test stylu kierowania, tabela kompetencji, test osobowości.
3. Efektywna komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie w delegowaniu.

• Aktywne słuchanie.
• Bariery w komunikacji.
• Informacja zwrotna FUKO.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
4. Co, komu i dlaczego warto delegować?
• Dopasowanie zadań do poziomu dojrzałości pracownika.
• Zasady, bariery i błędy w delegowaniu
• Model rozmowy delegującej
5. Motywowanie pracowników.
• Psychologia motywacji człowieka.
• Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu indywidualnych celów jednostki.
• Skuteczne motywowanie pracowników
6. Rozwiązywanie konfliktów.
• Źródła konfliktów
• Metody rozwiązywania konfliktów

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji (prezesi, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy) oraz osoby, które w najbliższym czasie obejmą/objęły kierownicze stanowisko. Osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji kierowniczych. Osoby chcące podnieść swoje kompetencje związane z właściwym delegowaniem i egzekwowaniem poleceń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Posiada 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich, wykładowca na studiach podyplomowych EMBA „Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi” „Przywództwo i coaching”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 9 lutego cena wynosi 599,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 lutego 2023 r.