Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Stres jest negatywnym odczucie, które może towarzyszyć każdemu człowiekowi. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę o źródłach jego pochodzenia, jak również poznają sposoby, jak się przed nim bronić.

Ważne informacje o szkoleniu

Wypalenie zawodowe jest od 1 stycznia 2022 r. jest traktowane przez WHO jako jednostka chorobowa. Wobec powyższego każdy lekarz rodzinny będzie mógł wystawić zwolnienie lekarskie właśnie z powodu wypalenia zawodowego. Dlatego warto już dziś zadbać o profilaktykę swojego zdrowia psychicznego, również w kontekście wykonywanej pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem w oparciu o własne zasoby jako kluczowy czynnik, który zapobiega wypaleniu zawodowemu.
Po ukończeniu szkolenia będziesz:
• Znał fizjologię stresu i jego rodzaje.
• Wiedział jak zadbać o swój dobrostan.
• Znał skuteczne i sprawdzone metody oraz strategie redukcji stresu.
• Mógł wykorzystać metody wspierające budowanie odporności psychicznej.
• Wyposażony w narzędzia, dzięki którym będzie mógł skutecznie zarządzać sobą i swoimi emocjami w sytuacjach stresowych.
• Wiedział, czym jest wypalenie zawodowe i jak jemu przeciwdziałać.

zwiń
rozwiń
Program

BLOK 1:
1. Czym jest stres;
co powoduje w naszym ciele, myślach, zachowaniu?
2. Stres:
a. Według ojca fizjologii stresu i szczurzego nieudacznika Hansa Selyego.
b. Według Roberta M. Sapolskiego.
c. Według Kelly McGonigal.
d. Według facetki od stresu.
3. Strefy regulacji Daniela Siegela, metody samoregulacji i koregulacji.
4. Żółta strefa, czyli jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia?
BLOK 2:

1. 39 skutecznych i sprawdzonych metod radzenia sobie ze stresem (w tym autorska metoda 8x3).
BLOK 3:
1. Czym jest wypalenie zawodowe, kiedy występuje i jakie są jego następstwa?
2. Spirala wypalenia, czyli siedem kroków prowadzących do katastrofy.
3. Test na wypalenie zawodowe.

4. Efektywne sposoby pracy nad własnym rozwojem i potencjałem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Hans Hugon Selye, ojciec fizjologii stresu stwierdził, że „ten, kto się nie stresuje, ten nie żyje”. Wniosek wydaje się być prosty: stres dotyka każdego (niezależnie od płci, wieku czy piastowanego stanowiska), jest wszechobecny, wszędobylski, a nasze zadanie polega na tym, żeby nauczyć się z nim żyć.
Jeśli z kolei będziemy stresowymi ignorantami, wówczas choroby psychosomatyczne, które nas dosięgną będą zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.
W stresowym pakiecie bardzo często znajduje się też wypalenie zawodowe, które zbiera swe wielkie żniwo w ostatnich latach. Apatia, anhedonia i astenia (syndrom „trzech A”) bardzo często włączają bardzo głośny alarm nakazujący zaopiekowanie się sobą, swoimi potrzebami, ciałem i emocjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kilka lat temu osoba, która wzięła udział w moim programie „Odstresowani” nazwała mnie Facetką od Stresu i tak już zostało. Dziś – jako certyfikowany coach i trenerka biznesu - uczę odprężać umysły i relaksować ciała nauczycieli, menadżerów, przedsiębiorców, urzędników, studentów i każdego człowieka, któremu stres blokuje drogę do rozwoju, wewnętrznej harmonii i po prostu - lekkiego szczęśliwego życia. Pamiętaj, stres nie będzie Twoim wrogiem, jeśli tylko wraz ze mną oswoisz go jak Mały Książe lisa. Ale nie tylko stres i wszystko, co jest z nim związane (dobrostan, wypalenie zawodowe, odporność psychiczna) jest przedmiotem moich szkoleń. Jestem też certyfikowanym trenerem szybkiego czytania i technik pamięciowych. Firmy i instytucje, z którymi współpracowałam w ostatnim roku: Ambasada Amerykańska, Miasto Kraków, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Miejski Zespół Profilaktyki i Uzależnień w Olsztynie, Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, Instytut Nauki Lektikon, Lasy Państwowe, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Lenart Interactive

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 16 marca 2022 r.