Zarządzanie zespołem

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

Jesteś kierownikiem, naczelnikiem, dyrektorem, prezesem?
Chcesz osiągać leprze wyniki wraz ze swoim zespołem?
Chcesz nauczyć się lepiej zarządzać swoimi ludźmi?
Chcesz być skuteczniejszy/sza w tym co robisz?
Świetnie!
Chętnie Ci w tym pomożemy
. W dniach 24-25 lutego organizujemy stacjonarne szkolenie w Warszawie ”Zarządzanie Zespołem”. Dostaniesz dużą dawkę wiedzy, poznasz ciekawych ludzi i co najważniejsze podniesiesz swoje kompetencje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem proponowanego przez nas szkolenia jest:
- podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem,
- poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi Instytucji/Firmy,
- doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej,
- doskonalenie asertywnej komunikacji,
- doskonalenie technik motywacyjnych,
- doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- doskonalenie umiejętności delegowania,
- doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie,
- podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów.
• Po szkoleniu uczestnik:
- zna metody i narzędzia skutecznego zarządzania zespołem,
- potrafi efektywnie komunikować się z zespołem,
- potrafi zastosować metody poprawiające współprace w zespole,
- potrafi stawiać cele przed zespołem i efektywnie respektować ich realizacje,
- potrafi zarządzać czasem własnym oraz zespołu,
- potrafi motywować członków zespołu,
- potrafi skutecznie delegować i egzekwować zadania,
- potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
MODUŁ I Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia:

• Test kompetencji - Bill Raddin.
• Test osobowości - Florenc Littauer.
• Test autoanalizy mocnych i słabych stron - John Whitmore.
• Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku.
MODUŁ II Zarządzanie zespołem:
• Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu kierowania.
• Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
• Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina.
• Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana.
• Dysfunkcje pracy zespołu - sposoby ich zapobiegania według Patric Lencioni.
MODUŁ III Skuteczna komunikacja interpersonalna:
• Sztuka skutecznego porozumiewania.
• Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
• Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji.
• Feedback - metodyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej – „UF” / negatywnej – „FUKO”.
• Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów.
• Efektywność zespołu, a przepływ informacji
DZIEŃ II
MODUŁ IV Motywowanie, wywieranie wpływu:

• Psychologia motywacji człowieka.
• Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu indywidualnych celów jednostki.
• Teoria potrzeb Abrahama Maslowa.
• Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga.
• Teoria Davida Mcclallanda.
MODUŁ V Efektywność osobista i zespołowa:
• Zarządzanie sobą w czasie.
• Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu.
• Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków.
• Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej.
• Siedem nawyków skutecznego działania - Stephen R.Covey.
• Priorytety zadań - Macierz Eisenhowera.
• Skuteczność działań - Zasada Pareto 80/20.
• Organizacja pracy – Metoda David Allen “Getting Thing Done”.
• Asertywność.
• Delegowanie zadań.
MODUŁ VI Rozwiązywanie konfliktów:
• Koło konfliktu Christopher W. Moore.
• Trudne sytuacje - zarzadzanie stresem/emocjami.
MODUŁ VII Case Study:
• Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji (prezesi, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy) oraz osoby, które w najbliższym czasie obejmą kierownicze stanowisko.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, wykładowca posiadający 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 629 zł netto PLN. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 19 lutego 2022 r.