• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umowy w zamówieniach publicznych. Zasada niezmienności umów a bieżące uwarunkowania gospodarcze: waloryzacje wynagrodzeń i rozwiązywanie sporów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące umów w zamówieniach publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowane zostaną różne warianty zachowania zamawiającego w sytuacji, w której wykonawca wysuwa roszczenie zwiększenia wynagrodzenia bez zmiany zakresu jego świadczenia. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości dokonania zmiany umowy, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, sporu sądowego, tzw. ADR (mediacje, koncyliacje). Zajęcia poprowadzą trenerzy świetnie znający specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych, a jednocześnie posiadający doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających przy rozwiązywaniu sporów kontraktowych, pojawiających się podczas realizacji zamówień publicznych. Omawiane podczas zajęć zagadnienia poparte będą licznymi przykładami i wskazówkami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie klauzul kontraktowych, których zastosowanie w umowach o zamówienie publiczne obniża ryzyko sporów z wykonawcami zamówień publicznych w sytuacjach znacznego wzrostu cen materiałów i usług, a także omówienie rozwiązań, z których może skorzystać zamawiający przy obecnie realizowanych umowach, które klauzul takich nie posiadają.
• Zapoznanie z różnymi rodzajami klauzul kontraktowych, które obniżą ryzyko sporu z wykonawcą w zakresie roszczenia o zmianę wynagrodzenia w związku z trudną sytuacją gospodarczą oraz uzyskają szczegółową wiedzę jak rozwiązać taki spór, gdyby zaistniał.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości pojawiające się w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.
2. Klauzule waloryzacyjne - przykłady.
3. Możliwość zmiany umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie klauzul przeglądowych.
4. Możliwość zmiany umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – szczegółowa analiza stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych.
5. Możliwość zmiany umowy na podstawie art. 48 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie za zgodną wolą stron – możliwość zastosowania, różnice, skutki dla zamawiającego i wykonawcy.
7. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu jego świadczenia a dyscyplina finansów publicznych.
8. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu jego świadczenia przy realizacji zamówień dofinansowanych z budżetu UE.
9. Rozwiązanie sporu w procedurze mediacji – analiza przypadku.
10. Rozwiązanie sporu w procedurze koncyliacji – analiza przypadku.
11. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej – procedura ADR krok po kroku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, głowni księgowi, pracownicy komórek zamówień publicznych oraz komórek nadzorujących realizację zamówień, radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Prawnik. Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii Świecki&Puchacz Kancelaria Prawna. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i "Finanse publiczne". Autor licznych artykułów w prasie fachowej oraz kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Trener 2 - Adwokat. Właściciel Świecki Kancelaria Prawna. Wspólnik w kancelarii Świecki&Puchacz Kancelaria Prawna. Z sukcesami reprezentujący jednostki sektora finansów publicznych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i w procedurach ADR przed Prokuratorią Generalną (w latach 2020 - 2022 pomógł polubownie rozstrzygnąć spory wielu jednostek skarbu państwa i jednostek samorządowych o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych). Pełnomocnik zamawiających w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2023 r.