• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasada niezmienności umów o zamówienia publiczne a bieżące uwarunkowania gospodarcze: waloryzacje wynagrodzeń i rozwiązywanie sporów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowane zostaną różne warianty zachowania zamawiającego w sytuacji, w której wykonawca wysuwa roszczenie zwiększenia wynagrodzenia bez zmiany zakresu jego świadczenia w tym możliwości dokonania zmiany umowy, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, sporu sądowego, tzw. ADR (mediacje, koncyliacje). Szkolenie poprowadzą trenerzy świetnie znający specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych a jednocześnie posiadający doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających przy rozwiązywaniu sporów kontraktowych pojawiających się podczas realizacji zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie klauzul kontraktowych, których zastosowanie w umowach o zamówienie publiczne obniża ryzyko sporów z wykonawcami zamówień publicznych w sytuacjach znacznego wzrostu cen materiałów i usług a także omówienie rozwiązań z których może skorzystać zamawiający przy obecnie realizowanych umowach, które klauzul takich nie posiadają.
• Zapoznanie z różnymi rodzajami klauzul kontraktowych, które obniżą ryzyko sporu z wykonawcą w zakresie roszczenia o zmianę wynagrodzenia w związku z trudną sytuacją gospodarczą oraz uzyskają szczegółową wiedzę jak rozwiązać taki spór, gdyby zaistniał.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.
2. Klauzule waloryzacyjne - przykłady.
3. Możliwość zmiany umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie klauzul przeglądowych.
4. Możliwość zmiany umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – szczegółowa analiza stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych.
5. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie za zgodną wolą stron – możliwość zastosowania, różnice, skutki dla zamawiającego i wykonawcy.
6. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu jego świadczenia a dyscyplina finansów publicznych.
7. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu jego świadczenia przy realizacji zamówień dofinansowanych z budżetu UE .
8. Rozwiązanie sporu w procedurze mediacji – analiza przypadku.
9. Rozwiązanie sporu w procedurze koncyliacji – analiza przypadku.
10. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej – procedura ADR krok po kroku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek. Głowni księgowi. Pracownicy komórek zamówień publicznych. Pracownicy komórek nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Prawnik. Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii Świecki&Puchacz Kancelaria Prawna. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i "Finanse publiczne". Autor licznych artykułów w prasie fachowej oraz kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Trener 2 - Adwokat. Właściciel Świecki Kancelaria Prawna. Wspólnik w kancelarii Świecki&Puchacz Kancelaria Prawna. Z sukcesami reprezentujący jednostki sektora finansów publicznych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i w procedurach ADR przed Prokuratorią Generalną (w latach 2020 - 2022 pomógł polubownie rozstrzygnąć spory wielu jednostek skarbu państwa i jednostek samorządowych o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych). Pełnomocnik zamawiających w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 czerwca 2022 r.