Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - wsparcie innowacji i technologii | tworzenie sieci powiązań w duchu hasła let's connect.

Działa od 1997 i obejmuje swoim obszarem całe województwo łódzkie, część województwa mazowieckiego i wschodnią część województwa wielkopolskiego. 

Strefa zlokalizowana jest na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1 (północ-południe) i A2 (wschód-zachód). Dwa międzynarodowe porty lotnicze zlokalizowane na jej terenie (Warszawa i Łódź) oraz rozbudowana sieć kolejowa cargo, w tym połączenie kolejowe Polska-Chiny (Łódź-Chengdu) - dają ŁSSE ogromny potencjał logistyczny. Strategiczna lokalizacja, dostęp do wykształconej kadry oraz zachęty podatkowe sprawiły, że w ostatnich latach Łódzka SSE znalazła się w czołówce stref na świecie w rankingu przygotowanego przez Magazyn FDI (część grupy Financial Times).

Atuty i sukcesy SSE:

- od ponad 4 lat Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna buduje ogólnopolski ośrodek innowacji oraz kreuje lokalny ekosystem wspierania startupów. Dzięki temu każdy obecny i nowy inwestor ŁSSE ma bezpośredni dostęp do nowoczesnych technologii,

- ŁSSE udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Inwestując w Łódzkiej SSE, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości nawet do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji,

- przewagą strefy nad innymi formami pomocy publicznej dla inwestora jest szeroki wachlarz wspieranych działalności. Ze wsparcia w Strefie mogą skorzystać przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, nowoczesnych usług dla biznesu (BPO / SSC / IT) oraz prowadzące działalność B + R,

- Technikum Automatyki i Robotyki - prestiżowa i nowoczesna oferta kształcenia zawodowego. Stworzenie Technikum spowodowało powstanie zawodu przyszłości - technika automatyki i robotyki, Strefa RozwoYou wspiera pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

Miło nam będzie gościć jej przedstawicieli na uroczystej Gali wręczenia nagród w ramach Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego.

Do zobaczenia 01 grudnia!