W Warszawie trwa wyjątkowe wydarzenie gromadzące ponad stu uczestników z różnych krajów oraz reprezentujących liczne organizacje. Głównym tematem dyskusji jest zaangażowanie organizacji pozarządowych na rzecz osób doświadczających migracji i uchodźstwa.


Warszawska konferencja odbywa się pod tytułem: "CSOs at the forefront of refugees support - common challenges and solutions". To wyjątkowe spotkanie jest inicjatywą regionalną, którego realizacja możliwa jest dzięki zaangażowaniu Programu Aktywni Obywatele - Funduszu Regionalnego oraz Programu Aktywni Obywatele - Funduszu Krajowego. Dodatkowo przy konferencji współpracują operatorzy Active Citizens Fund z takich krajów, jak Chorwacja, Grecja, Litwa i Rumunia.

Wśród uczestników znaleźli się ambasadorowie Norwegii i Islandii, Øystein Bø z Ambasady Norwegii w Polsce oraz Hannes Heimisson z Ambasady Islandii w Warszawie. Podczas otwarcia wydarzenia towarzyszył im Kevin J. Allen, przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR Polska). Ich obecność podkreśla znaczenie konferencji oraz jest dowodem na międzynarodowe wsparcie dla działań na rzecz uchodźców i migrantów.

Przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Norweskich i EOG, wydarzenie skupia uwagę uczestników na wspólnych wyzwaniach oraz na poszukiwaniu rozwiązań mających na celu wsparcie dla osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Dyskusje, prezentacje i wymiana pomysłów pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i organizacji to bogactwo perspektyw oraz inspirujące rozwiązania dla uczestników. Wydarzenie stanowi nie tylko platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również ukazało determinację i zaangażowanie różnych podmiotów w kwestiach humanitarnych oraz społecznych, skupionych na wsparciu dla potrzebujących. Rezultatami spotkania będą wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz zainspirowanie do dalszych działań na rzecz osób będących w trudnych sytuacjach związanych z migracją i uchodźstwem.

Więcej o Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.