Podczas posiedzenia Rady Fundatorów FRDL dn. 8 listopada zapadły następujące decyzje:

  • Skład Rady Fundatorów został poszerzony o dwie osoby - do Rady weszli: prof. Małgorzata Fuszara (Uniwersytet Warszawski) i Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.
  • Do zarządu FRDL została powołana Małgorzata Zielińska.

Rada Fundatorów

prof. Małgorzata Fuszara

Socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2015 roku Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym. Jedna z liderek Kongresu Kobiet.

Wojciech Szczurek

Od 1998 roku prezydent Gdyni, prawnik, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1989 r. współorganizator Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdyni. W latach 1989-1994 asesor i sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni. W wyborach na prezydenta Gdyni uzyskuje od wielu lat rekordowe poparcie mieszkańców. Laureat licznych odznaczeń państwowych i zagranicznych.. Współautor książek: "Prawo w portach morskich" i "Działalność gospodarcza gmin w portach morskich". 

 


 

Zarząd

Małgorzata Zielińska
[notatka w uzupełnieniu]


Szczegółowe informacje o władzach FRDL