Przedstawiamy podsumowanie naszych czerwcowych publikacji.

INNOWACJE DELIBERATYWNE JAKO SPOSÓB NA ŁAGODZENIE KRYZYSU DEMOKRACJI: WYBRANE PRZYKŁADY ZAGRANICZNYCH MINI-PUBLIK


Rosnący kryzys demokracji przedstawicielskiej i związane z nim niezadowolenie obywateli pobudziło innowacyjne myślenie o demokracji. Na uwagę zasługują szczególnie tzw. mini-publiki, będące forami debaty na małą skalę. Na podstawie przykładów z Kanady, Irlandii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Francji, UK i Włoch, dr Joanna Podgórska-Rykała przybliża ich ideę i wyjaśnia potencjał. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.


PRZEPISY O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH - OMÓWIENIE PRAWNE

Pierwsze towarzystwa gospodyń powstawały na ziemiach polskich już w latach 60. XIX wieku! Inicjatywa ta następnie ulegała wielu przekształceniom, by aktualnie – w formie Kół Gospodyń Wiejskich – z powodzeniem funkcjonować w setkach samorządów. W swoim komentarzu prof. Grzegorz Krawiec omawia najważniejsze przepisy prawne, wyjaśniając ich znaczenie i praktyczne konsekwencje.


WZMOCNIENIE POZYCJI PROJEKTÓW OBYWATELSKICH W POLSCE POPRZEZ NOWE ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE


- Dlaczego mieszkańcy tak rzadko sięgają po narzędzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej?
- Czy da się to zmienić, zmobilizować ich do większej partycypacji?
- Czy przepisy są dobrze zaprojektowane?
- Jak to wygląda za granicą?

Na te i wiele innych pytań poszukuje odpowiedzi Szymon Andrzejewski. Zachęcamy do zapoznania się z jego opracowaniem i autorską propozycją zmian w przepisach o obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


KLAUZULE I ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH: ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE

Zamówienia publiczne to nie tylko miliony transakcji dokonywanych na rynku europejskim i krajowym, w których liczy się czysty rachunek ekonomiczny, ale również szansa na skuteczniejszą realizację polityk publicznych w dziedzinie społecznej.

W swoim opracowaniu na temat jednej z klauzul społecznych - zamówień zastrzeżonych – dr Marcin Kępa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wyjaśnia, jak za pomocą odpowiedniego ustawienia priorytetów w zamówieniach publicznych można osiągnąć pożądane efekty.


SAMORZĄD LOKALNY W REPUBLICE MACEDONII PÓŁNOCNEJ

Republika Macedonii Północnej należy do grupy państw postjugosłowiańskich. Jest to kraj o krótkiej tradycji państwowości; ziemie współczesnej republiki należały bowiem w przeszłości do państw ościennych: Bułgarii, Serbii oraz Grecji. 

O tym jak dziś wyglądają struktury samorządowe w Macedonii Północnej pisze prof. Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy do zapoznania się z jego tekstem.


Wszystkie publikacje FRDL