Zbliża się 04 czerwca a wraz nim rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych po II wojnie światowej, które odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku. To właśnie tego dnia obchodzimy w Polsce Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, to także święto polskiej demokracji, będącej fundamentalną zasadą polskiego systemu politycznego i odgrywającą ważną rolę w życiu społeczeństwa.

Każdy z nas, organizacje pozarządowe, media, edukacja obywatelska i zaangażowanie społeczne odgrywają ważną rolę w budowaniu świadomości i przestrzeganiu tych wartości.
Niech ten dzień stanie się okazją do promowania wartości demokratycznych, świadomości obywatelskiej oraz dialogu społecznego