Strategia Rozwoju Gminy to kluczowy dokument, który wyznacza długoletnie kierunki rozwoju gminy. Strategia określa cele i priorytety, a tworzy się ją przede wszystkim aby poprawić warunki życia mieszkańców i jakość świadczonych usług publicznych.

W listopadzie 2020 roku znowelizowano ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiany te mają ogromny wpływ na opracowywane strategie rozwoju na szczeblu lokalnym. Chociaż dokument ten pozostaje fakultatywny, to jednostki, które zdecydują się na jego stworzenie, będą musiały dostosować się do wprowadzonych wymogów, z naciskiem na systemową spójność dokumentów. Chociaż sprostanie nowym wymaganiom w przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentu, może nie być łatwe, to jednak duża liczba samorządów, decyduje się na stworzenie nowej strategii rozwoju na lata 2021-2027. Opracowanie i przyjęcie nowego dokumentu strategicznego ułatwia planowanie działań rozwojowych, a przede wszystkim ma wpływ na skuteczne ubieganie się o środki z funduszy europejskich, które sią źródłem finansowania dużej części lokalnych inwestycji

Pracownicy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, pomogli stworzyć już niejedną strategię na lata 2014-2020 i podnosząc stale swoje kwalifikacje w tym zakresie przygotowali się na współpracę z samorządami na kolejne lata.

Z przyjemnością informujemy, że jednym z samorządów, które nam zaufały i powierzył opracowanie strategii jest Gmina Rozprza. Aktualnie realizujemy etap diagnozy społeczno-gospodarczej, przy nieocenionej współpracy samych mieszkańców gminy.

Jeśli chcą się Państwo skonsultować, lub uzyskać pomoc w napisaniu strategii rozwoju na lata 2021-2027, zespół Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, będzie służył pomocą!
biuro@frdl-lodz.pl