Polecamy Studia podyplomowe „Warsztat eksperta analiz społeczno-ekonomicznych” prowadzone przez Katedrę Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Są to Studia dla tych wszystkich, którzy mają do czynienia z analizą problemów/zagadnień społeczno-ekonomicznych, czyli ekspertów, urzędników merytorycznych, działaczy NGO, organizacji społeczno-ekonomicznych (związków zawodowych, pracodawców), osób zajmujących się projektami, itp.

Celem studiów jest profesjonalizacja sektora NGO oraz think tanków za pomocą wzmożenia kultury analizy. Zajęcia będą odbywać się wokół metod analizy, programowania działań publicznych, komunikowania treści eksperckich, tworzenia rekomendacji/opracowań eksperckich, itp. Program studiów służy rozwijaniu umiejętności przydatnych przy tworzeniu opracowań merytorycznych/analitycznych (raporty, ekspertyzy), planowaniu projektów analitycznych, badawczych czy komunikowaniu treści eksperckich w mediach, czy na konferencjach.

Studia umożliwią Wam – jako praktykującym albo przyszłym ekspertom/analitykom – zdobycie wartościowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zyskacie biegłość w:

  • analizowaniu i diagnozowaniu problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych w różnych obszarach życia publicznego,
  • analizie i projektowaniu dokumentów publicznych, w tym strategii, programów, rekomendacji,
  • programowaniu projektów merytorycznych, w których ma miejsce analiza, przetwarzanie danych,
  • realizacji projektów, w których ma miejsce analiza problemów i wyzwań, przed którymi stoją instytucje/organizacje,
  • wyborze i stosowaniu metod oceny rezultatów (ewaluacji) osiąganych w wyniku programowania i realizacji działań/interwencji publicznych,
  • organizacji projektów analityczno-badawczych, w tym pozyskiwania grantów na analizy.

dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej

Szczegółowy program i zasady studiów:

https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/studia-podyplomowe-warsztat-eksperta-analiz-spoleczno-ekonomicznych

  • Zajęcia organizowane są za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.
  • Rekrutacja trwa. I edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r. Czas trwania studiów: 2 semestry.

SEKRETARZ STUDIÓW
dr Dorota Konopka
e-mail: dkonop@sgh.waw.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
e-mail: azybal@sgh.waw.pl