1 czerwca w ośrodku FRDL w Katowicach rozpoczęło się 3-dniowe szkolenie: Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej - poziom podstawowy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Kolejne dwa dni odbywały się w formule on-line.

Szkolenie jest nagrodą dla Urzędu Miasta zdobytą w ramach konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej SEKRETY ZARZĄDZANIA, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Jeszcze raz gratulujemy wygranej!

Wniosek w konkursie złożony przez Miasto Dąbrowa Górnicza dotyczący usprawnienia procesu rekrutacyjnego i wdrażania programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy uzyskał najwięcej punktów spośród wszystkich prac konkursowych nadesłanych przez urzędy z całej Polski.

Prowadzenie efektywnych działań w obszarach zarządzania stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej. Stałe analizowanie, w jakim kierunku są one prowadzone oraz informacja zwrotna o ich celowości jest inspirujące, rozwojowe i stoi u podstaw realizacji celów naszego Konkursu.

Kolejna edycja konkursu jest już realizowana i zapraszamy do składania wniosków: https://frdl.org.pl/sekrety-zarzadzania/sekrety-zarzadzania-konkurs-dla-jst-1

Partnerem biznesowym konkursu w 2023 roku jest Wolters Kluwer.

Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy w dniach 6-7 września 2023 r. w Warszawie.

Realizowane szkolenie z zakresu Zarządzania Projektami wg Metodyki PM² to sprawdzona i skuteczna metoda zarządzania projektami, która może przynieść wiele korzyści dla organizacji. Kilka z głównych korzyści wynikających ze stosowania metodyki PM² w zarządzaniu projektami.

 • Poprawa efektywności projektów: Metodyka PM² umożliwia skuteczne zarządzanie projektami poprzez precyzyjne określenie celów, harmonogramu i zasobów, a także przez monitorowanie postępów projektu. Dzięki temu można zwiększyć efektywność realizacji projektów oraz poprawić ich jakość.
 • Lepsza komunikacja w zespole: Metodyka PM² wymaga regularnej komunikacji w zespole projektowym, co pozwala na uniknięcie nieporozumień oraz zapewnia wspólną wizję projektu. Dzięki temu zespół może pracować efektywniej i osiągać lepsze wyniki.
 • Kontrola kosztów i ryzyka: Metodyka PM² zapewnia skuteczną kontrolę kosztów oraz ryzyka, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wydatków i zagrożeń dla projektu. Dzięki temu można osiągnąć lepsze wyniki finansowe projektu.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Metodyka PM² jest elastyczna i umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków projektowych. Dzięki temu można skutecznie reagować na zmiany i osiągać zamierzone cele projektu.
 • Zwiększenie zaangażowania interesariuszy: Metodyka PM² uwzględnia potrzeby interesariuszy projektu i umożliwia ich aktywny udział w procesie zarządzania projektem. Dzięki temu można zwiększyć ich zaangażowanie oraz poprawić wyniki projektu.
 • Zwiększenie transparentności projektu: Metodyka PM² wymaga prowadzenia dokumentacji projektowej oraz regularnego raportowania postępów projektu. Dzięki temu wszystkie informacje na temat projektu są łatwo dostępne dla całego zespołu projektowego oraz interesariuszy, co przyczynia się do zwiększenia transparentności i zaufania do projektu.
 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów: Metodyka PM² umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami projektowymi, w tym ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Dzięki temu można zoptymalizować wykorzystanie zasobów oraz zmniejszyć koszty projektu.
 • Zwiększenie szansy na sukces projektu: Metodyka PM² opiera się na doświadczeniach i najlepszych praktykach w zakresie zarządzania projektami, co przyczynia się do zwiększenia szansy na sukces projektu. Dzięki temu organizacja może osiągnąć swoje cele biznesowe i zwiększyć konkurencyjność na rynku.
 • Standaryzacja procesów projektowych: Metodyka PM² zapewnia standaryzację procesów projektowych, co ułatwia ich powtarzalność oraz umożliwia porównywanie wyników między różnymi projektami. Dzięki temu można ciągle doskonalić procesy projektowe oraz zwiększyć jakość wyników projektu.
 • Poprawa kwalifikacji pracowników: Stosowanie metodyki PM² wymaga od pracowników posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Dzięki temu pracownicy zyskują nowe umiejętności i kwalifikacje, co przyczynia się do ich rozwoju oraz poprawy jakości wykonywanej pracy.
 • Wnioski z raportowania postępów projektu: Metodyka PM² wymaga regularnego raportowania postępów projektu, co umożliwia ocenę skuteczności działań projektowych oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu organizacja może ciągle doskonalić swoje procesy projektowe i zwiększać skuteczność działań.
 • Wykorzystanie narzędzi IT: Metodyka PM² uwzględnia wykorzystanie narzędzi IT w zarządzaniu projektami, co umożliwia automatyzację procesów projektowych oraz usprawnienie pracy zespołu projektowego.

FRDL we współpracy z PM²Polska.org jest jedyną instytucją w Polsce, która oferuje możliwość przeszkolenia się w Zarządzaniu Projektami zgodnie z Metodyką PM² Komisji Europejskiej.

Szkolenie poprowadził Pan Andrzej Pajor, Lead Trener, Ekspert i Ambasador PM².

Zainteresowanych szkoleniem i wdrożeniem PM2 prosimy o kontakt z Marlena Moliszewska-Gumulak
marlena.gumulak@frdl.org.pl, tel . 660 701 013