Jan Król, Członek Rady Fundatorów FRDL wziął udział w VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Kongres odbył się w dniach 6-7 marca w Mikołajkach.

Na zdjęciu: Jak Król w towarzystwie Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, Prezydent Słupska oraz Grażyny Jałgos-Dębskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.