Rozpoczął się nabór wniosków do Programów Ministra na rok 2023

Do 30 listopada można składać wnioski do wszystkich Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023.

Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów za granicą”, które kończą się odpowiednio 28 i 9 listopada.

Dzięki Programom Ministra wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne. W 2021 roku w ramach Programów Ministra przyznano łącznie ponad 240 mln zł na cele kulturalne.

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/kultura/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-do-programow-ministra-na-rok-2023