1 grudnia w Łodzi poznaliśmy zwycięzców kolejnego Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Gmina Kleszczów, w kategorii gmin miejsko-wiejskich Gmina Rzgów, a w kategorii gmin miejskich Miasto Brzeziny.

W otwarciu Gali udział wzięli: dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, dr Artur Mikulec, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Anna Luchowska, Główny Specjalista z Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych. - Nasz Ranking odnosi się do długotrwałych procesów, oceniane przez nas działania mają charakter strategiczny i długoterminowy - mówił Prezes Trutkowski. Artur Mikulec opowiedział o metodologii tworzenia Rankingu, Anna Luchowska zwróciła zaś uwagę na zmiany demograficzne w województwie łódzkim. - Od dawna w całym województwie obserwujemy spadek liczby ludności, sama Łódź również się wyludnia. Liczba mieszkańców zwiększa się natomiast w łódzkiej otulinie - mówiła Luchowska. Zwróciła również uwagę na coraz większą liczbę mieszkańców województwa w wieku poprodukcyjnym.

W kolejnej części wydarzenia odbyła się debata pt. Rozwój jednostek samorządu terytorialnego - kierunki rozwoju i sposoby ich finansowania. Wzięli w niej udział: dr Ryszard Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Mariusz Denkiewicz - Dyrektora Biura Strukturyzacji Finansowania w Departamencie Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego, Daniel Łuszczyn - Specjalista ds. pozyskiwania inwestora oraz rynków wschodnich, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Jarosław Ferenc - Prezydent Miasta Radomska oraz Aneta Maciążek – Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki. - Statystycznie wszystko wygląda dobrze, natomiast gdy wejdziemy w szczegóły widzimy, że już teraz, na koniec trzeciego kwartału wiele samorządów skonsumowało wszystkie wolne środki i nadwyżkę - mówił Ryszard Krawczyk. Aneta Maciążek zwróciła uwagę na to, iż na obecnych rozwiązaniach finansowych w JST najlepiej wychodzą małe i średnie gminy. Daniel Łuszczyn przekonywał zaś o zaletach Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Po debacie odbyła się część kulminacyjna, wręczenie statuetek dla laureatów Rankingu. 

- Jesteśmy bardzo dumni z pierwszego miejsca. To jest docenienie naszej ciężkiej pracy, którą wykonujemy codziennie. Tej pracy często się nie zauważa, gdyż jej jest bardzo dużo. Cieszy to, że specjaliści widzą i doceniają to, co my każdego dnia robimy. Okazuje się, że to daje efekt. My przede wszystkim bardzo wsłuchujemy się w głos mieszkańców. Wypracowane środki staramy się przeznaczać na to, czego oni oczekują tak, żeby stworzyć miejsce do wygodnego życia. - powiedział Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, jeden z laureatów Rankingu.

Dziękujemy wszystkim Partnerom i uczestnikom za udział w wydarzeniu! 

Zdjęcia: Sebastian Zawalski