Forum Sekretarzy: Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – koordynacja wdrożenia i raport.

Miejsce
Internet
Termin
10 lutego 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
165/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Zarządem Forum Sekretarzy serdecznie zapraszają Państwa do udziału w lutowej sesji Forum Sekretarzy nt.:
Moduł I - Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
Moduł II – Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – koordynacja wdrożenia i raport.

10.00 – 12.00 Moduł I - Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji było uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Czy cele te zostaną osiągnięte? Z jakimi nowymi obowiązkami musi zmierzyć się kadra kierownicza odpowiadająca za funkcjonowanie systemu zakupowego w JST?

Program:
1. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień:
• dokonywanie analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania;
• roczne plany postępowań;
• wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania;
• zasada efektywności ekonomicznej.
2. Elektronizacja zamówień publicznych:
• jak przygotować jednostkę do elektronizacji zamówień publicznych;
• elektronizacja zamówień publicznych a obieg dokumentów.
3. Tryb podstawowy:
• schemat przebiegu postępowania;
• możliwość negocjowania oferty po jej złożeniu - korzyści i pułapki dla zamawiającego.
4. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• określenie nowej zasady kształtowania umów;
• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
• określenie obowiązkowych postanowień umownych;
• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
• postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
5. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych.

Prowadzący: Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (w tym współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

zwiń
rozwiń
12.15 – 14.30 Moduł II – Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – koordynacja wdrożenia i raport.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na jednostki administracji publicznej konieczność zapewnienia dostępności ich obiektów i usług dla osób za szczególnymi potrzebami. To nowy obowiązek dla administracji samorządowej. Podczas sesji szkoleniowej przedstawimy praktyczne aspekty wdrożenia przepisów ustawy, sposoby spełnienia jej wymagań i niezbędne czynność do wykonania w tym zakresie, co powoli przygotować się do opracowania raportu o dostępności. 

Główne cele tej sesji szkoleniowej to:
• Weryfikacja planów zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie dobrych praktyk i rekomendowanych rozwiązań.
• Praktyczne aspekty w procesie sprawozdawczości – raport dostępności.
• Rozwój wiedzy na temat możliwości finansowania rozwiązań dostępnościowych.

Program:
1. Wyzwania w realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
2. Minimum zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. Praktyczne rozwiązania.
3. Raport o zapewnieniu dostępności.
4. Finansowanie rozwiązań dostępościowych z Funduszu Dostępności

Prowadzący: 
Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Koordynator zespołu CS w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób nie zrzeszonych w Forum

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 5 lutego 2021 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-lodz.pl lub faxem na numer: 42 288 12 86. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

Zadaj pytanie on-line