Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny województwo łódzkie i mazowieckie

Program ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (przede wszystkim działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

Aktualności - https://frdl.mazowsze.pl/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r. 

>>>>tu można się rejestrować<<<<

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Program jest realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2024

W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Zapraszamy również na stronę projektu:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Aktywni Obywatele
Koordynator regionalny projektu
Katarzyna Doherty 
tel. 698 371 889
e-mail: katarzyna.doherty@frdl.org.pl

Michał Wójcik - Dyrektor Ośrodka
tel. 533 802 101
e-mail: michal.wojcik@frdl.org.pl