• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników: Jak przygotować JST do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej?

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

W przyszłym roku faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjne dla wszystkich podatników. Najbliższy czas należałoby zatem przeznaczyć na przygotowanie się do wdrożenia tej rewolucyjnej zmiany, w tym m.in. odpowiednio dostosować programy finansowo-księgowe oraz wewnętrzne procedury.
• Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych regulacji związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur pod kątem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, sposobu działania tego systemu oraz kwestii, które należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JST w tym kwestii centralizacji rozliczeń VAT, obiegu dokumentów, zmiany zarządzeń wewnętrznych w zakresie udzielania pełnomocnictw czy danych, jakie mają znaleźć się na fakturach sprzedażowych i zakupowych.
• Podczas spotkania:
- Wspólnie zastanowimy się, czy proces przygotowań do KSeF możemy potraktować nie tylko jako wyzwanie, ale również jako szansę na zautomatyzowanie procesów księgowych.
- Zapoznamy się nie tylko z regulacjami dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych, lecz również otrzyma informacje dotyczące obszarów, które należy wziąć pod uwagę przygotowując JST do wdrożenia systemu e-faktur, w szczególności dotyczące kwestii związanych z zarządzaniem uprawnieniami do korzystania z Systemu e-Faktur, strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej i przygotowaniem tej struktury pod kątem specyfiki własnej JST, koniecznymi zmianami w obiegu dokumentów, przechowywaniem dokumentów czy dostosowaniem wewnętrznych procedur związanych np. z centralizacją rozliczeń VAT.
- Zaprezentujemy działanie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji do obsługi Krajowego Systemu E-Faktur, która może być też wyznacznikiem do tego, jak dostosować własne programy finansowo-księgowe.
- Przeanalizujemy zmiany przepisów dotyczących faktur ustrukturyzowanych w kontekście JST.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawowe informacje:
• Ile czasu pozostało na przygotowanie czyli kiedy przepisy będą obowiązkowe?
• Co to jest faktura ustrukturyzowana?
• Podstawowe założenia nowych regulacji.
2. Jak działa Krajowy System e-Faktur (KSeF):
• Czym jest KSeF?
• Aplikacja webowa Ministerstwa Finansów.
• Rodzaje środowisk KSeF (przykładowa, testowa, produkcyjna).
• Dostosowanie programów finansowo-księgowych JST.
• Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
3. Zarządzanie uprawnieniami w dostępie do KSeF:
• Rodzaje uprawnień.
• ZAW-FA.
• Rodzaje uwierzytelnień.
• Regulacje w kontekście centralizacji rozliczeń VAT (zmiany przepisów pod kątem JST).
4. Wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych:
• Data wystawienia faktury.
• Data otrzymania faktury.
• Korygowanie podstawy opodatkowania.
5. Dane na fakturze ustrukturyzowanej. Jak przygotować fakturę w kontekście potrzeb JST?:
• Różnica pomiędzy fakturą standardową a ustrukturyzowaną.
• Rodzaje pól na fakturze ustrukturyzowanej.
• Załączniki do faktury ustrukturyzowanej.
• Jak będzie wyglądała faktura korygująca?
• Konieczność dostosowania faktury do potrzeb JST.
6. Co z fakturami wystawianymi osobom fizycznym?
7. Czy faktury papierowe nadal będą w obiegu? Co z paragonami z NIP do 450 zł uznawanymi za faktury?
8. KSeF w trakcie awarii systemu.
9. Wyzwania i szanse dla samorządów.
10. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT w sektorze publicznym. Przeprowadziła ponad sto szkoleń o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT, prawie akcyzowym i Ordynacji podatkowej. Od 2020 r. prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 519 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 13 listopada 2023 r.