Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

3 marca 2023 r.

Finanse publiczne w 2023 roku

Podczas spotkania omówmy kwestie związane z bieżącymi zagadnieniami z zakresu:
- zarządzania finansami JST i wyzwaniami stojącymi przed samorządami w 2023 r.
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Gościem spotkania będzie Prezes RIO w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej. 

Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

14 kwietnia 2023 r.

Wiosenny jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

Cele i korzyści z udziału w sesji Forum:
Celem sesji forum jest omówienie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników ale również przedyskutowanie różnych problematycznych tematów gospodarki finansowej i majątkowej JST zaproponowanych przez członków Forum Skarbników.


Prowadzący:
Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Gościem spotkania będą przedstawiciele Baku Gospodarstwa Krajowego z prezentacją: Fundusze dopłat do mieszkań komunalnych i socjalnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.