Listopadowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

23 listopada 2023 r.

Jak przygotować JST do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej?

W przyszłym roku faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjne dla wszystkich podatników. Najbliższy czas należałoby zatem przeznaczyć na przygotowanie się do wdrożenia tej rewolucyjnej zmiany, w tym m.in. odpowiednio dostosować programy finansowo-księgowe oraz wewnętrzne procedury.
• Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych regulacji związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur pod kątem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, sposobu działania tego systemu oraz kwestii, które należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JST w tym kwestii centralizacji rozliczeń VAT, obiegu dokumentów, zmiany zarządzeń wewnętrznych w zakresie udzielania pełnomocnictw czy danych, jakie mają znaleźć się na fakturach sprzedażowych i zakupowych.
• Podczas spotkania:
- Wspólnie zastanowimy się, czy proces przygotowań do KSeF możemy potraktować nie tylko jako wyzwanie, ale również jako szansę na zautomatyzowanie procesów księgowych.
- Zapoznamy się nie tylko z regulacjami dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych, lecz również otrzyma informacje dotyczące obszarów, które należy wziąć pod uwagę przygotowując JST do wdrożenia systemu e-faktur, w szczególności dotyczące kwestii związanych z zarządzaniem uprawnieniami do korzystania z Systemu e-Faktur, strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej i przygotowaniem tej struktury pod kątem specyfiki własnej JST, koniecznymi zmianami w obiegu dokumentów, przechowywaniem dokumentów czy dostosowaniem wewnętrznych procedur związanych np. z centralizacją rozliczeń VAT.
- Zaprezentujemy działanie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji do obsługi Krajowego Systemu E-Faktur, która może być też wyznacznikiem do tego, jak dostosować własne programy finansowo-księgowe.
- Przeanalizujemy zmiany przepisów dotyczących faktur ustrukturyzowanych w kontekście JST.


Prowadzący:
Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT w sektorze publicznym. Przeprowadziła ponad sto szkoleń o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT, prawie akcyzowym i Ordynacji podatkowej. Od 2020 r. prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.

 

Grudniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

5 grudnia 2023 r.

Prawo pracy dla Skarbnika

Przedmiot, cele i korzyści sesji:
• Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania. Wśród Państwa Skarbników wciąż żywa jest jednak dyskusja na temat tego, czy podstawa nawiązania stosunku pracy nie powinna ulec zmianie, a to dlatego, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie wskazuje się na to, że stosunek pracy z powołania, w porównaniu z innymi stosunkami pracy, jest stosunkiem pracy najmniej stabilnym. Dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym przedstawione zostaną cechy zarówno stosunku pracy z powołania, jak i umownego stosunku pracy.
• Poza tym, z uwagi na rolę, jaką Państwo Skarbnicy odgrywają w Urzędach, w czasie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące skarbnika, jako osoby kierującej pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z zakresu prawa pracy.


Prowadzący:
Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.