Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

24 maja 2024 r.

Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w 2024 r.

Przedmiot sesji:
• Przedstawimy w praktyczny sposób, jak wygląda opodatkowanie budynków i budowli w 2024 r. w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego, w tym ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego
• Przekażemy informacje dotyczące opodatkowania najczęściej występujących obiektów budowlanych, które powinny ułatwić wymiar podatku od nieruchomości na 2024 r. i kolejne lata.
• Szczególna uwaga zostanie zwrócimy na konsekwencje wyroków TK dla wymiaru w 2024 r. obiektów budowlanych, w tym budowli i garaży oraz wyroków NSA w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych. Czy w związku z wyrokami TK jest możliwe korekta decyzji i deklaracji za 2023 r. i lata ubiegłe?


Prowadzący:
Radca prawny, specjalista w zakresie podatków lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, pomocy publicznej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.

 

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

12 czerwca 2024 r.

Aktualne problemy związane z wykonywaniem budżetu samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sygnalizowanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi przez nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego

Przedmiot sesji:
Tematem najbliższej sesji Forum będą: Aktualne problemy związane z wykonywaniem budżetu samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sygnalizowanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi przez nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego.
Spotkanie poprowadzą członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.