Planowanie i rozliczanie czasu pracy w samorządzie. Warsztaty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Celem sesji szkoleniowej jest nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania harmonogramów czasu pracy, rekompensowania pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych oraz w dni dla pracownika wolne, sporządzania dokumentów z zakresu czasu pracy, ewidencjonowania czasu pracy, oraz zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie tematyki czasu pracy.
• Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu przepisów o czasie pracy.
• Materiały ze szkolenia obejmują wzory dokumentów, które mogą mieć zastosowanie w praktyce.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Treść i źródło rozkładów czasu pracy pracowników.
2. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
3. Problematyka nadpracowania/niedopracowania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym przy równoważnym systemie czasu pracy.
4. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
5. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy.
6. Praca ponadwymiarowa pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
7. Definiowanie oraz rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dniach wolnych (W5, niedziela, święto).
8. Ewidencjonowanie czasu pracy na przykładach.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 519 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl  lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 6 maja 2022 r.