Sesja szkoleniowa Forum Kadr nt. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy i inne ważne dla pracodawców zmiany przepisów w 2021 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum Kadr pt. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy i inne ważne dla pracodawców zmiany przepisów w 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2021 r. przepisy dotyczące pracy zdalnej mają zostać wprowadzone do treści Kodeksu pracy. Czy nowe przepisy będą mogły być stosowane przez pracodawców samorządowych? W tym roku ustawodawca planuje także zmianę przepisów, która wpłynie na długość okresu korzystania przez pracowników z usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby. Czy zmiana ta wpłynie korzystnie na organizację pracy pracodawców samorządowych? Te i inne zmiany przepisów, które mają zacząć obowiązywać w 2021 r. zostaną omówione w czasie szkolenia dedykowanego dla praktyków wydziałów Kadr odpowiedzialnych za obszar zarządzania zasobami ludzkimi u pracodawców samorządowych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Problemy pracodawców samorządowych w związku z trwającym stanem epidemii:
• Prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w czasie stanu epidemii.
• Jakie czynności w trakcie naboru pracodawca samorządowy może podejmować elektronicznie, a jakie musi w formie pisemnej?
• Kiedy pracodawca samorządowy może nie kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie?
• W jaki sposób udokumentować zdolność pracownika do pracy na stanowisku w przypadku, gdy pracownik nie zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie?
• Organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w czasie stanu epidemii.
• Organizowanie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w czasie stanu epidemii.
• Jakie czynności w związku z zatrudnianiem pracownika pracodawca samorządowy może podejmować elektronicznie, a jakie musi w formie pisemnej?
• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w okresie epidemii – problemy praktyczne.
• W jaki sposób doświadczenia zdobyte przez pracodawców samorządowych w trakcie stanu epidemii, a dotyczące wykorzystywania komunikacji elektronicznej mogą ułatwić procedury prowadzone przez pracodawców samorządowych w przyszłości?
II. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:
• W jakich przypadkach dopuszczalne będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
• Czy polecenie pracy zdalnej będzie mogło być jednostronną czynnością pracodawcy?
• Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej będzie mógł być pracownik?
• W jakim miejscu dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej?
• Czy praca zdalna będzie mogła być wykonywana w innym miejscu niż miejsce zamieszkania pracownika?
• Czy konieczne będzie precyzowanie miejsca świadczenia pracy zdalnej?
• Czy dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż ustalone do świadczenia pracy zdalnej?
• Wymogi formalne i dokumentowanie zlecania pracownikowi pracy zdalnej. Przykładowa dokumentacja w tym zakresie.
• Obowiązki pracodawcy w zakresie pomocy technicznej pracownikowi, który świadczy pracę zdalnie.
• Czy pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej?
• W jaki sposób ustalana będzie wysokość kosztów, które ponosił będzie pracownik w związku ze świadczeniem pracy zdalnej?
• Czy dopuszczalna będzie kontrola pracownika świadczącego pracę zdalnie?
• Czy pracodawca będzie miał dodatkowe obowiązki organizacyjne w związku z dopuszczeniem świadczenia pracy zdalnej?
• Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w związku ze świadczeniem pracy zdalnej.
• Wypadek przy świadczeniu pracy zdalnej. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w takiej sytuacji.
• Praktyczny wymiar zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej dla pracodawców samorządowych wobec realizowania przez pracodawców zadań publicznych wobec obywateli.
III. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie zaliczania do okresu pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze okresów prowadzenia pozarolniczej działalności i ich praktyczny wymiar dla pracodawców samorządowych.
IV. Zmiany przepisów w zakresie czasowej nieobecności w pracy z powodu choroby:

• W jaki sposób pracownicy dokumentują usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu choroby, a w jaki z powodu izolacji i kwarantanny związanej z chorobą zakaźną albo izolacji domownika, czy też dziecka?
• Czy dopuszczalne jest wykonywanie pracy zdalnej w czasie choroby, izolacji, kwarantanny? W jaki sposób ma to być dokumentowane?
• Ile wynosi okres nieobecności w pracy pracownika z powodu choroby, w którym pracownik chroniony jest przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę?
• 182 dni i co dalej?
• Prawo pracodawcy do kontroli pracownika w trakcie wykorzystywania orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy. Prawidłowe dokumentowanie.
• Praktyczny wymiar dla pracodawców samorządowych zmian przepisów w zakresie okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku z powodu choroby pracownika.
V. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zatrudniona w urzędzie administracji publicznej, zajmującym się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych w jednostkach sektora administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 180 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 279 PLN netto dla osób nie zrzeszonych w Forum.

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 10 czerwca 2021 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-lodz.pl Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.