Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok

Zaproszenie, program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia w formule online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania omówione zostaną z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podczas którego przedstawione zostaną obowiązki płatnika dotyczące rozliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikające z najnowszych, obowiązujących przepisów prawa. Prowadząca omówi rodzaje i prawidłowe wypełnianie druków PIT, zwolnienia podatkowe, najczęstsze problemy towarzyszące rozliczaniu świadczeń pracowniczych, a także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:
1. Sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2021:

• rodzaje formularzy (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR), 
• zasady wypełniania, 
• forma i terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Świadczenia nieodpłatne a ustalenie  przychodu pracownika, zleceniobiorcy:
• finansowanie przez pracodawcę kosztów przejazdu,
• koszty zakwaterowania,
• posiłki dla załogi, bony,
• rozliczanie w przychodach benefitów pracowniczych,
3. Zwolnienia podatkowe:
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – limity zwolnień, zakres zwolnienia,
• wydatki na dokształcanie pracownika,
• PIT dla młodych w roku 2021 - omówienie szczegółowe,
• zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł.
4. Pozostałe zagadnienia, w tym:
• rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę,
• kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze współmałżonkiem,
• rozliczanie świadczeń przyznawanych emerytom,
• należności wypłacane po zmarłym pracowniku,
• podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna,
• koszty dla twórcy i rozporządzanie prawami autorskimi,
• podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS,
• umowy cywilnoprawne - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności,
• rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta.
5. Zmiany na rok 2022, w tym nowe zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, nowe ulgi i zwolnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – w świetle przepisów Nowego Polskiego Ładu.
6. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 26 listopada 2021 r.

Stacjonarnie: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.