Praca zdalna w praktyce pracodawcy samorządowego oraz nowe uprawnienia związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki. Aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy

Program i karta zgłoszenia

Rabat 15% dla członków Śląskiego Forum Pracowników Kadr i Śląskiego Forum Sekretarzy

Ważne informacje o szkoleniu

Rządzący naszym krajem po wielu miesiącach prac nad rozwiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej, zapewniają, że zmiany Kodeksu pracy zaczną obowiązywać jeszcze w 2022 r. Nie ma wątpliwości, że i pracodawcy samorządowi będą stosować te rozwiązania, bowiem planowane jest wprowadzenie rozwiązań, które w określonych przypadkach obligują pracodawcę do uwzględniania wniosków pracowników o wykonywanie pracy w formie zdalnej. Czy uwzględnianie wniosków pracowników będzie możliwe z uwagi na specyfikę działania administracji samorządowej? Na to i wiele innych pytań zostaną udzielone odpowiedzi w trakcie spotkania dedykowanego dla praktyków wydziałów Kadr, a także Sekretarzy odpowiedzialnych za obszar zarządzania zasobami ludzkimi u pracodawców samorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę, ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej. Szkolenie będzie dobrą okazją by w gronie praktyków przedyskutować planowane rozwiązania prawne i przygotować się do zmian.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:
- W jakich przypadkach dopuszczalne będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
- Czy polecenie pracy zdalnej będzie mogło być jednostronną czynnością pracodawcy? 
- Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej będzie mógł być pracownik? 
- Czy pracodawca związany będzie wnioskiem pracownika o wykonywanie pracy zdalnej? Przypadki, w których pracodawca zobowiązany będzie do uwzględniania wniosku pracownika.
- W jakim miejscu dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej? 
- Czy praca zdalna będzie mogła być wykonywana w innym miejscu niż miejsce zamieszkania pracownika? 
- Czy konieczne będzie precyzowanie miejsca świadczenia pracy zdalnej? 
- Czy dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż ustalone do świadczenia pracy zdalnej? Czy to miejsce będzie mogło być dowolnie zmieniane? Możliwe przypadki praktyczne i dopuszczalne sankcje dla pracownika w przypadku naruszenia uzgodnień dokonanych z pracodawcą co do miejsca wykonywania pracy zdalnej.
- Forma prawna i wymogi formalne dokumentowania zlecania pracownikowi pracy zdalnej. 
- Minimalna treść regulaminu pracy zdalnej, a także wymogi formalne wprowadzenia regulaminu.
- Czy dopuszczalne będzie polecania pracy zdalnej w przypadku nieustalenia regulaminu pracy zdalnej? 
- Obowiązki pracodawcy w zakresie pomocy technicznej pracownikowi, który świadczy pracę zdalnie. 
- Czy pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej? 
- W jaki sposób ustalana będzie wysokość kosztów, które ponosił będzie pracownik w związku ze świadczeniem pracy zdalnej? Czy pracownik będzie miał roszczenie o zapłatę rzeczywistych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej? 
- Czy nieustalenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu w zakresie kosztów, które pracownik ponosi w związku ze świadczeniem pracy zdalnej, będzie uniemożliwiało polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę?
- Czy dopuszczalna będzie kontrola pracownika świadczącego pracę zdalnie? 
- Czy pracodawca będzie miał dodatkowe obowiązki organizacyjne w związku z dopuszczeniem świadczenia pracy zdalnej? 
- Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. 
- Wypadek przy świadczeniu pracy zdalnej. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w takiej sytuacji. 
- Praktyczny wymiar zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej dla pracodawców samorządowych wobec realizowania przez pracodawców zadań publicznych wobec obywateli. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, przedstawiciele związków zawodowych, radcy prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizować w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: 460 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Rabat 15% dla członków Śląskiego Forum Pracowników Kadr i Śląskiego Forum Sekretarzy.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 24 sierpnia 2022 r.