Pracownik pod lupą, czyli metody kontroli pracownika

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy w zakresie kontrolowania i nadzorowania pracowników przez pracodawcę.

Ważne informacje o szkoleniu

W ramach przysługujących uprawnień kierowniczych pracodawca może podejmować względem pracownika różnego rodzaju działania ze sfery szeroko pojętej kontroli i nadzoru. Dotyczy to nie tylko prawidłowego i bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Kompetencje kontrolno-nadzorcze pracodawcy rozciągają się również na możliwość weryfikacji takich aspektów, jak wypełnianie wymogów kwalifikacyjnych, dbałość o dobro zakładu pracy, zachowanie wymogu lojalności, czy też sposób korzystania z niektórych uprawnień pracowniczych. Podczas szkolenia zostaną omówione różnego rodzaju formy nadzoru i kontroli pracownika, w tym kontrola na obecność w organizmie alkoholu i podobnie działających środków, czy kontrola pracy zdalnej, które w ostatnim czasie są szeroko dyskutowane z uwagi na planowane wprowadzenie tych form kontroli do Kodeksu pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie najważniejszych informacji dotyczących metod kontroli pracownika.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w kontekście kontroli pracownika.
 • Omówienie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian prawnych w zakresie tematyki objętej szkoleniem.
 • Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty, rozwieje wątpliwości interpretacyjne i pozwoli uczestnikom uchronić się od popełniania błędów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne kontroli pracownika:

 • Jakie przepisy wyznaczają granice działań kontrolnych przeprowadzanych przez pracodawcę?
 • Jakich reguł z zakresu ochrony danych osobowych należy przestrzegać podczas niektórych form kontroli pracownika? 

2. Kontrola obecności w miejscu pracy:

 • Zakładowa regulacja dotycząca przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy.
 • Lista obecności, czytniki RCP, system logowań i inne metody.
 • Kontrola wejścia/wyjścia z użyciem danych biometrycznych (linie papilarne, skan źrenicy oka lub owalu twarzy).
 • Kontrola obecności przy pracy zdalnej.

3. Monitoring:

 • Kontrola z użyciem kamer (kodeksowe zasady, czy możliwa jest kontrola pracy zdalnej z użyciem kamer? czy dopuszczalne jest monitorowanie zachowania pracownika?)
 • Kontrola służbowej skrzynki pocztowej.
 • Inne formy monitoringu (kontrola aktywności w Internecie - sprawdzanie przeglądanych stron www, monitoring bilingów oraz rozmów telefonicznych i stacjonarnych, technologia GPS i RFID).
 • Czy fotografowanie nieprawidłowych zachowań pracowników może być uznane za formę monitoringu?

4. Kontrola na zawartość alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie:

 • Pracowniczy obowiązek zachowania trzeźwości w ukształtowanym orzecznictwie a kryteria wynikające z nowych przepisów kodeksowych.
 • Przesłanki ustawowe.
 • Procedura wewnątrzzakładowa a kontrola przeprowadzona przez organ porządku publicznego.
 • Zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji związanej z badaniem stanu trzeźwości pracownika według nowych przepisów.
 • Prawa i obowiązki pracownika poddanego badaniu.
 • Badanie stanu trzeźwości pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy.

5. Kontrola pracy zdalnej:

 • Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę miejsca pracy zdalnej bez uprzedzenia?
 • Jak powinna przebiegać kontrola miejsca pracy pracownika zdalnego?
 • Co pracodawca może kontrolować w miejscu pracy zdalnej?
 • Czy pracownik zdalny może być poddany e-kontroli?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową instytucji, spółek i przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2022 r.