• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Miejsce
Białystok
Termin
17-20 czerwca 2024
Czas trwania
09:30 - 15:30
Cena
1530 zł/ netto zł
Zapisz się na szkolenie
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

W przypadku zgłoszenia do 1.04.24 r. cena 1390,00 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym z zakresu postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach oraz działalnością archiwum zakładowego/składnicy akt. Kurs daje możliwość podniesienia i zdobycia kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego czy też referenta kancelaryjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej.
3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt.
5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego.
8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
10.Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.
11. Indywidualne konsultacje. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminnych, urzędów miejskich, starostw powiatowych i innych samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz urzędów administracji rządowej, archiwiści zakładowi. 
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący nr 1 : starszy kustosz Archiwum Państwowego w Białymstoku, kierownik Oddziału Nadzoru odpowiedzialny za kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, przewodniczący Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, autor publikacji z zakresu dziejów administracji na Białostocczyźnie, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów zakładowych.

Prowadzący nr 2 : starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów.

Prowadzący nr 3 : pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Białymstoku.

​​​​​​​

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Villa Tradycja

ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok

Koordynatorzy
Małgorzata Korol
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
malgorzata.korol@frdl.org.pl
Agnieszka Lipińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 85 732 17 88
agnieszka.lipinska@frdl.org.pl
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
urszula.romanowicz@frdl.org.pl
Beata Podgórska
Specjalista ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
beata.podgorska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 1 530,00 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia do 1.04.24 r. cena 1390,00 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.org.pl do 12 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.