Postępowanie administracyjne po zmianach

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Radców Prawnych. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Radców Prawnych. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Rozważania podczas spotkania będą obejmowały omówienie aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian z 07.07.2022 r. oraz wskazanie problemów wynikających ze stosowania k.p.a., które w praktyce przekładają się na wadliwość prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących koniecznością chylenia danego rozstrzygnięcia administracyjnego. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celami najbliższej sesji jest:

  • usystematyzowanie wiedzy i przybliżenie zmian przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych,
  • zaprezentowanie praktyki orzeczniczej dotyczącej k.p.a., 
  • przedstawienie najczęstszych problemów wynikających ze stosowania k.p.a., 
  • wskazanie najczęściej popełnianych błędów organów stosujących k.p.a.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada pisemności po zmianach. 
2. Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego:
a. Podanie i jego elementy formalne.
b. Pozostawienie bez rozpoznania podania skierowanego do organu „zwykłym mailem”:
• Czy i o czym organ musi pouczyć wnioskodawcę?
• Jak powinno wyglądać prawidłowe pouczanie?
c. Wpływ przepisów „covidowych” na przebieg postępowania administracyjnego;
d. Wszczęcie postępowania administracyjnego:
• Moment wszczęcia postępowania na wniosek i z urzędu.
• Elementy obligatoryjne zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego - analiza obligatoryjnego pouczenia.
3. Doręczanie korespondencji:
a. Hierarchia doręczeń w znowelizowanym art. 39 k.p.a. 
b. Okres przejściowy w dojściu do pełnej dostępności cyfrowej. Jakie przepisy k.p.a obowiązują w starym brzmieniu pomimo ich nowelizacji?
c. Doręczenie elektroniczne po zmianach:
• Nowe zasady doręczania,
• Obowiązek doręczania na adres do doręczeń,
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej,
• „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
d. Art. 393 k.p.a. po zmianach. Czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
4. Art. 79a k.p.a. i konsekwencje jego niestosowania. 
5. Zmiana decyzji administracyjnej za zgoda strony (art. 155 k.p.a.). Najczęstsze błędy w praktycznym stosowaniu.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Radców Prawnych

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zajęcia online. 

Cena udziału: 350 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 220 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 3 października 2022 r.