• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w instytucjach kultury

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, prawidłowa klasyfikacja majątku i jego przyporządkowanie oraz inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, KSR, rozporządzeń. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego krok po kroku zostaną omówione wszelkie zagadnienia związane z prawidłowym dokonaniem inwentaryzacji w instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Prowadząca w przystępny i praktyczny sposób przybliży obowiązujące uregulowania prawne dotyczące gospodarowania majątkiem w instytucjach kultury, w tym: klasyfikacji i inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji majątku w instytucjach kultury.

Otrzymają Państwo obszerne materiały szkoleniowe, a w nich m.in. wzorcową dokumentację, w tym: zarządzenia dotyczące gospodarki majątkiem, instrukcję inwentaryzacyjną, dokumentację związaną z inwentaryzacją – zarządzenia, protokoły, zestawienia, oświadczenia oraz wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie do tematu szkolenia.

1.Przekazanie majątku instytucji kultury

 • u kogo majątek – jaka forma?
 • błędy w przekazywaniu majątku.

2. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne – ujęcie, ewidencja i ich klasyfikacja.

II. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  inwestycji: rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

1. Cele i przedmiot  inwentaryzacji.

2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.

3. Metody inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja.

4. Przygotowanie  obszarów  inwentaryzacji.

5. Podział obowiązków oraz kompetencje w  zakresie inwentaryzacji:

 • kierownika jednostki,
 • głównego księgowego,
 • członków komisji inwentaryzacyjnej,
 • członków zespołów spisowych.

6. Etapy  prac  inwentaryzacyjnych.

7. Dokumentacja  inwentaryzacyjna:

 • instrukcja inwentaryzacyjna,
 • zarządzenie kierownika jednostki,
 • arkusze spisu z natury,
 • skontrum zbiorów bibliotecznych,
 • oświadczenia o odpowiedzialności materialnej,
 •  sprawozdanie z przebiegu spisu z natury,
 • protokoły, zestawienia.

8. Inwentaryzacja w bibliotece i w muzeum – dodatkowe obowiązki.

9. Różnice inwentaryzacyjne

10. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracownicy merytoryczni instytucji kultury odpowiedzialni za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowym i gospodarowanie mieniem jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, wykładowca wyższych uczelni, dyplomowana księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, , autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 28 października 2021 r.