• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo korzystania z wizerunku w praktyce

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo autorskie i prawa pokrewne w kontekście korzystania z wizerunku, szczególnie polecamy je pracownikom wydziałów promocji. 

Ważne informacje o szkoleniu

W kontaktach z określonymi grupami środowiskowymi korzystamy z wielu środków przekazu: publikacje internetowe, materiały prasowe, promocyjne, czy reklamy, do których wykorzystujemy wizerunek znanych medialnie osób. W tym roku dodatkowo przygotowujemy się do organizacji kampanii wyborczej do samorządu i parlamentu europejskiego, w której także mogą pojawić się wizerunki znanych osobistości popierających danego kandydata. Korzystanie z wizerunku innej osoby zwykle wymaga zgody tej osoby. Są jednak sytuacje, kiedy zachodzą okoliczności wyłączające potrzebę uzyskania takiej zgody. Prowadzący omówi oba przypadki, tj. kiedy wymagana jest zgoda osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku, jak również, kiedy nie jest ona wymagana. Omówi także formę zawierania zgody na rozpowszechnianie wizerunku i właściwych jej zapisów, aby zmniejszyć ryzyko roszczenia ze strony innych osób. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikowi zidentyfikować ryzyko związane z publikacją na stronie internetowej, portalach społecznościowych, banerach czy ulotkach zdjęć z wizerunkiem danych osób. Omówione zostaną także praktyczne rozwiązania i wybrane orzeczenia sądowe dotyczące naruszenia prawa do ochrony wizerunku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu omówimy najczęstsze problemy i wątpliwości towarzyszące tematyce szkolenia oraz odpowiemy na zasadnicze pytania:

 • Czy i kiedy można publikować fotografię, film, grafikę itp. z utrwalonym wizerunkiem osób bez narażania się na roszczenia z ich strony?
 • Czy można swobodnie fotografować osoby zgromadzone podczas publicznych wydarzeń i publikować takie fotografie w Internecie, prasie lub innych nośnikach?
 • Czy zawsze potrzebna jest zgoda osoby, której wizerunek chcemy opublikować na stronie internetowej, facebooku, folderze promocyjnym, ulotce wyborczej, reklamowej itp.?
 • W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?
 • Jak zdefiniować osobę powszechnie znaną, a jak osobę stanowiącą szczegół większej całości w kontekście zwolnienia z potrzeby uzyskiwania zgody na rozpowszechnienie ich wizerunku?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zdefiniowanie pojęcia wizerunku przez pryzmat pojęcia dóbr osobistych skatalogowanych w kodeksie cywilnym oraz jako przedmiotu ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. Wymóg i forma uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 3. Przesłanki braku potrzeby uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku:
 • zdefiniowanie osoby powszechnie znanej pełniącej funkcje publiczne oraz osoby stanowiącej szczegół całości – analiza na przykładach orzeczeń sądowych;
 • otrzymanie zapłaty za pozowanie jako przesłanka uprawniająca do rozpowszechniania wizerunku.
 1. Problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy.
 2. Wizerunek jako dane osobowe. Przetwarzanie wizerunku przez pryzmat przepisów RODO.
 3. Monitoring i utrwalenie wizerunku – obowiązki podmiotów zarządzających systemem monitoringu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów promocji i informacji, instytucji kultury, biur prasowych,  oraz osób publikujących treści w internecie lub w innej postaci (foldery, ulotki, biuletyny, publikacje prasowe itp.) oraz do pozostałych osób, które w codziennej pracy napotykają na problemy dotyczące wykorzystania fotografii, filmów, grafik itp. z utrwalonym wizerunkiem osób/osoby fizycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadził liczne szkolenia z tematyki prawnoautorskiej, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, Kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 lipca 2024 r.