Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz przełomowe zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli. Zmiany wchodzące w życie 1 września 2022 r.

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem najbliższego spotkania Forum będzie omówienie standardów zatrudniania specjalistów i zmian w awansie zawodowym oraz oceny pracy nauczycieli. Podczas spotkania zapoznamy się z nowymi wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zatrudnienia specjalistów i dostarczy podpowiedzi jak je zastosować w praktyce.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów  
1. Zwiększenie dostępności nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach. Których jednostek dotyczy?
2. Uzupełnienie wykazu stanowisk nauczycielskich o stanowisko pedagoga specjalnego.
3. Zadania pedagoga specjalnego.
4. Ustalenie pensum pedagoga specjalnego w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
5. Uzależnienie liczby etatów specjalistów od liczby uczniów w szkole, przedszkolu.
6. Obliczanie wymaganej liczby etatów specjalistów w danej szkole, przedszkolu, z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzone w okresie przejściowym w roku szkolnym 2022/2022 i 2023/2024.
7. Finansowanie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
II. Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli
1. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.
2. Odejście od sformalizowanych staży rozdzielonych okresami przepracowania.
3. Skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.
4. Przygotowanie do zawodu nauczyciela. Szczegółowe omówienie nowych zasad rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela.
5. Co z nauczycielami realizującymi awans zawodowy w poprzednio obowiązującej formule? Omówienie przypadków występujących w okresie przejściowym.
6. Mentor. Nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego.
7. Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu. Nowy obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu.
8. Nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
9. Tryb pracy komisji kwalifikacyjnej i komisji egzaminacyjnej, przeprowadzających odpowiednio postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.
10. Ustalenie maksymalnego okresu wyznaczonego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i konsekwencje niespełnienia tego warunku.
11. Odbywanie przygotowania do pracy nauczyciela, a zmiana jego miejsca zatrudnienia.
12. Okoliczności zobowiązujące nauczyciela do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz jego wymiar.
13. Warunki nadania nauczycielowi odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
14. Zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy.
15. Obligatoryjna ocena pracy w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
16. Konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.
17. Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczyciela
18. Zawarcie umowy na czas określony z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole.
19. Uwarunkowanie zawarcia umowy na czas nieokreślony od oceny pracy nauczyciela.
20. Warunki zatrudnienia nauczyciela na podstawie aktu mianowania.
21. Zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i jej skutki dla nauczycieli początkujących.
22. Finansowanie zmian w wynagradzaniu nauczycieli.
23. Prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców. Nowy obowiązek nauczycieli. 

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres  biuro@frdl-lodz.pl  do 19 września 2022 r.